Les også: Kjempet mot tårene

Han foreslo også å endre skattesystemet på verdensbasis, med en CO2-avgift slik at skattebyrden gradvis forskyves over fra skatt på arbeidsinntekt til skatt på forurensning.

– Denne uka skal jeg snakke til delegatene på Bali. Der skal vi ha utarbeidet et dristig mandat til neste fredag med en anmodning om at en visjonær traktat skal utarbeides, ratifiseres og tas i bruk overalt i verden innen inngangen av 2010 – mer enn to år tidligere enn det man tenker seg i dag. Takten på våre tiltak må trappes opp for å tilpasse seg den stadig økende takten som krisen antar, sa Gore.

Han tok til orde for at verdens statsoverhoder bør komme sammen i FN hver tredje måned inntil traktaten er i havn.

– Dette er de siste årene hvor en beslutning kan tas, men disse årene kan også bli de første årene av en lys og lovende framtid, hvis vi gjør det vi må gjøre, sa Gore.

Han understreket at ingen må tro at dette kan skje uten innsats, omkostninger og endringer.

Andre nødvendige tiltak mente han vil være et globalt utslippstak og å fastsette en pris på CO2-forurensningen. Og han påpekte at det særlig er to land – Kina og USA – som vil måtte ta de dristigste skrittene eller bære det historiske ansvaret for at de unnlot å gjøre noe.

  • Diskutér saken her!
INTS KALNINS
Eeg, Jon