— Selv om området kan ha hatt veldig dårlig stabilitet i utgangspunktet, så er det nok sannsynlig at det som direkte utløste dette skredet, har en sammenheng med veiarbeidene, sier Karlsrud til NRK.

Eksperter starter lørdag arbeidet med å finne ut hva som utløste fredagens ras, som tok med seg flere hus og hytter i Namsos.

Les: Kastet seg ut i raset.

Ustabil kvikkleire

Statens veivesen har arbeidet med å utbedre veien i nærheten, og det ble sprengt i forbindelse med arbeidet bare to minutter før skredet gikk. Grunnen i området består av ustabil kvikkleire.

Arbeidet på Kattmarkveien har pågått i to–tre uker. Dette er en del av det større Namdalsprosjektet, der Statens vegvesen er byggherre.

Kritisk

Advokat Arne Haugland er kritisk til Statens vegvesens fremgangsmåte før veiarbeidene i Namsos ble satt i gang. Haugland ble før jul engasjert av en av huseierne langs Kattmarkveien.

— Jeg ble engasjert for å bistå huseieren med å vurdere risiko knyttet til det planlagte arbeidet. Vi hadde to møter, og jeg måtte blant annet true med å få arbeidet stoppet for å få den nødvendige avtalen på plass, forteller Haugland til Namdalsavisa.

Ifølge advokaten var de usikre grunnforholdene et sentralt moment i drøftingene som ble gjennomført, skriver Adresseavisen.

Vanskelige grunnforhold

Han kjenner ikke til at Statens vegvesen allerede 15. juli informerte Namsos kommune om «meget vanskelig grunnforhold med bløt og kvikk leire langs Kattmarkveien».

Huseieren fikk på et møte i slutten av januar beskjed om at Statens vegvesen forventet at avtalen ble signert. Hvis ikke ville det blitt innledet ekspropriasjonssak.

Fredag gikk det et omfattende leirras i Kattmarkveien, og flere bygninger ble tatt av raset. Eksperter skal nå undersøke hva som fikk raset til å gå, men det ble sprengt i området i forbindelse med veibyggingen der.

**Les også:

Sykehuset i alarmberedskap**

Scanpix
FRANK CADAMARTERI
Martin Hågensen