OLAV GARVIK

— Det er duket for en ny type konflikt som kan bli vanskeligere å håndtere enn de vi har opplevd i det siste. Vi ser allerede nå at vi i fagbevegelsen langt på vei er blitt tariffpoliti. Det er hele tiden vi som må passe på at det er ryddige forhold på arbeidsplassene, og det er selvsagt uholdbart å ha det slik i lengden, sier Sørensen som er leder for Fellesforbundet i Hordaland.

Også lederen i Stortingets næringskomité, Olav Akselsen (A), er bekymret og frykter et mye høyere støynivå enn hittil på arbeidsplassene. Han ser for seg at de nye permitteringsreglene som regjeringen går inn for vil gjøre det mer fristende for en del arbeidsgivere å hyre inn utenlandske arbeidstakere. Skal man unngå mer uro i arbeidslivet, er det helt nødvendig å hindre den liberaliseringen som tidligere statsråd Victor D. Norman banet veien for, understreker han.

Baltiske og polske

— Hvis det for eksempel blir gjennomslag for å satse mer på midlertidige ansettelser, er det all grunn til å frykte at ikke minst baltiske og polske arbeidere får innpass på norske arbeidsplasser, og da gjerne med fiktive arbeidsavtaler, slik vi har sett stygge eksempler på. Da må det nødvendigvis bli bråk med fagbevegelsen, sier Akselsen til Bergens Tidende.

— Er du i bunn og grunn negativ til å åpne for flere utlendinger på norske arbeidsplasser?

— Nei, utlendinger er velkomne, men enhver nasjon vil ha som målsetting å gi sine egne innbyggere fortrinnsrett til arbeid, sier han.

Tømrerfirma anmeldt

Fagforeningsveteranen Kjell Sørensen sier på sin side at han ser mange mørke skyer over norsk arbeidsliv fremover. Når billig arbeidskraft fra nye EU-land etter hvert vil gjøre seg gjeldende også i Norge, er det duket for konflikter som kan skape mye uro.

— Foreløpig er det i landbruket og i byggebransjen problemene er mest synlig, og det gjelder ikke minst de billige polske jordbærplukkerne. Men sann mine ord: Hvert yrke må være forberedt på å få sine jordbærplukkere! sier han.

— Et tømrerfirma her som satset på litauere har vi allerede anmeldt for å operere med en offisiell og en uoffisiell arbeidsavtale. Det ble bl.a. avslørt at den uoffisielle, men reelle avtalen innebar 6.000 kroner mindre i månedslønn enn det som ble oppgitt.

— Det ble forklart at litauerne betalte dette beløpet som husleie! sier Kjell Sørensen.

- Så får de bare flytte!

Han har likevel tro på at den såkalte allmenngjøringen av tariffavtaler vil hindre forskjellsbehandling av norske og utenlandske arbeidstakere. Denne allmenngjøringen blir snart lovfestet, og avtalebrudd vil føre til strenge reaksjoner.

— Er du ikke redd for at bedriftene «løser» problemet med å flytte utenlands?

— Da får de heller gjøre det! Erfaringene viser for øvrig at norske arbeidstakere er mer produktive og punktlige enn i de fleste andre land. Derfor tror jeg at det blir med trusselen, mener Sørensen.