— Hvis barnet plutselig forandrer seg, gråter eller sier at det ikke vil i barnehagen, er det grunn til å ta det på alvor. Årsaken kan være mange ting, og det kan også være at barnet blir mobbet, sier Munthe.

Hun råder foreldre til å være oppmerksomme mot barnet og være åpne for hva barnet sier og gjør.

— En god dialog med ansatte i barnehagen er nødvendig, sier mobbeforskeren.

— Barnehagen er utrolig viktig. De ansatte må legge til rette for gode relasjoner og må gripe inn på en positiv og konstruktiv måte overfor barna. Slik kan de aktivt forebygge mobbing, sier Elaine Munthe.

I Norge er det lite forskning på mobbing blant barn i førskolealderen. Tidligere trodde man at små barn ikke hadde mulighet for å utvikle empati, nå vet man at også spedbarn kan vise medfølelse med andre barn, ved å gråte i sympati. Forskning fra USA viser at i de aller fleste tilfeller der barn fortalte foreldre, barnehageansatte eller venner i barnehagen at de ble mobbet, ble det slutt på plagingen.

Forskeren har tro på programmer mot mobbing og for utvikling av sosial kompetanse også i barnehagen.

— Å klare å sette seg inn i andre sine følelser er en viktig aspekt. Det er viktig å forstå for små barn at å bli plaget kan gjøre vondt, sier førsteamanuensis Elaine Munthe.