• Stortingspensjonen er ikke bare god, den er vanvittig god! sier Ågot Valle som krever endringer før valget neste høst.

Som stortingsrepresentant og odelstingspresident har SV-kvinnen fra Hordaland fått høre både spydigheter og andre uvennlige bemerkninger når hun i årenes løp har dristet seg til å kritisere den gunstige pensjonsordningen som politikerne har bevilget seg selv.

— Det er ikke alt som har vært like hyggelig å høre, men jeg har heldigvis tålt det, sier Valle som har vært stortingsrepresentant siden 1997.

De fleste kollegene på Løvebakken har holdt seg tause. Hun finner det påfallende at så vel Arbeiderpartiet som KrF, som gjerne vil være småfolkets talerør, alltid har vært uvillig til å ta dette oppgjøret om egne privilegier. Og Carl I. Hagen har harsellert på sin måte.

- Ikke det spor for tidlig!

Men i debatten om pensjonskommisjonens arbeid har i det siste endelig statsministeren tatt bladet fra munnen og sagt rett ut at også stortingspensjonen er moden for reform.

— Det var ikke det spor for tidlig. Men det er synd at man måtte vente til pensjonskommisjonen var i sluttfasen før Kjell Magne Bondevik kom til denne erkjennelse. Det samme gjelder Jens Stoltenberg, sier hun i samtale med Bergens Tidende.

— Samtidig er hun glad for at stortingspresident Jørgen Kosmo alt har gitt signaler om at det bør skje endringer.

Hun mener også at pensjonen for regjeringsmedlemmer bør sømfares og endres, for den er enda gunstigere enn for stortingsrepresentanter.

Krever rask reform

Ågot Valle mener at stortingspolitikerne vil være uten troverdighet hvis de fortsetter å mane til moderasjon og innstramning i pensjonsordningene for folk flest hvis de ikke gjør noe med sine egne ordninger.

Hun krever derfor at Stortingets presidentskap, som hun selv er med i, setter ned et utvalg så å si umiddelbart for å foreslå reformer. Dette arbeidet må skje fort og være ferdig med sikte på endringer før stortingsvalget høsten 2005. Det vil etter hennes skjønn være en fordel om utvalget blir sammensatt med folk utenfra.

— Hvis ikke andre vil foreslå dette, kommer jeg selv til å gjøre det, sier hun.

Full pensjon og full lønn

— Hva er det ved pensjonsordningen som opprører deg mest?

— Det er den såkalte 75-årsregelen som går ut på at vi kan heve full pensjon når alder og tjenestetid på Stortinget til sammen er 75 år - selv om vi tar oss fullt arbeid etter endt politisk karriere. Det betyr i praksis at en person i begynnelsen av 50-årene kan heve full pensjon og full lønn i det private, altså uten noen avkorting i pensjonen!

Dessuten er det helt forkastelig at vi har rett på 66 prosent i pensjon av den til e n hver tid gjeldende stortingslønn, fortsetter Valle som også er kritisk til at full opptjeningstid bare er 12 år.

— Hva er en rimelig pensjon for stortingsrepresentanter?

— Det har jeg ikke noe klart svar på. Men vi må få ordninger som folk flest oppfatter som rimelig, og som reguleres på samme måte som i samfunnet ellers, sier hun.

Fakta:

  • Stortingsrepresentanter har rett på full pensjon etter tolv år på Løvebakken. De har i dag en lønn på 545.000 kroner, og får en pensjon på 360.000 kroner.
  • Statsråder har rett på pensjon på grunnlag av bare ett år i regjeringen. Maksimal pensjon er 57 prosent av statsrådslønnen på 800.000 kroner og krever seks år ved Kongens bord. Den blir utbetalt etter fylte 65 år.
FÅTT PEPPER: Ågot Valle har fått en del pepper fra kolleger i Stortinget når hun har kritisert stortingspensjonen.<p/>FOTO: HELGE SUNDE