Ingen av de aksjonærvalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen ville gi uttrykk for noe standpunkt til Hydro-styrets håndtering av opsjonssaken. Saken skal gjennomgås, og bedriftsforsamlingen må avgjøre om den har tillit til styrets handlemåte.

– Dette er en vanskelig og utrivelig sak for Hydro og norsk næringsliv, sa Aaser som etter å ha blitt pensjonist fortsatt sitter i flere sentrale styreverv i norsk næringsliv.

Aaser ble avbrutt av aksjonister fra Fattighuset, som ropte «Dette er en skam» og hadde et banner med slagordet «Avskaff fattigdommen».

Storebrand-sjef Idar Kreutzer understreket også alvoret i opsjonssaken. Han kom til møtet før fattigaktivistene var der.

– Hydro er et viktig selskap for Norge og dette er en viktig sak for Hydro, sa han, men ville ikke si noe om hvilken innstilling han selv har.

Formelt kan bedriftsforsamlingen bare forholde seg til Hydros styre, men fra flere hold er det blitt hevdet at også Eivind Reitens rolle bør drøftes i bedriftsforsamlingen.