Handlingslammelse etter 22. juli, uklar rollefordeling, manglende styringsstandarder og en lang liste med kritikkverdige forhold preger hele etaten. På spørsmål om norsk politi ligger nede med brukket rygg, svarer Johannessen:

— Nei, det vil jeg ikke si, men det er ingen tvil om at vi har enormt store utfordringer, sier han til VG.

- Mye å gripe fatt i

— Når summen av alt det som er kritikkverdig nå kommer fram, sier det seg selv at her er det mye å gripe fatt i, ikke minst på beredskapssiden, sier han til VG.

Fungerende politidirektør Vidar Refvik er ikke uenig.

— 22. juli var krevende for norsk politi, spesielt for politiet i Oslo, Nordre Buskerud, Kripos og oss i Politidirektoratet. Det er en enorm belastning, og jeg er ikke uenig i hans karakteristikk.

Etterlyser mer styring

— Men jeg vil også fremheve at vi har sett at mye har fungert godt, og at mange tjenestemenn har gjort en formidabel innsats i en ekstrem situasjon. Det skal vi også ta med oss videre, sier politidirektøren.

Johannessen mener ett av svarene er å gi Politidirektoratet en langt tydeligere og styrende rolle enn de har hatt.

— Til nå har de ikke vært tilstrekkelig nyskapende og hatt den koordinerende rolle som de bør ha overfor distriktene, sier fagforeningslederen.