Det er syv måneder igjen til stortingsvalget. Nå gjør statsminister Kjell Magne Bondevik det klart at KrF vil ha store problemer med å fortsette i en samarbeidsregjering uten Venstre.

— Kristelig Folkeparti har aldri vært med i en regjering som eneste sentrumsparti. Det vil være en klar fordel dersom Venstre kommer inn. Hvis ikke blir hele balansen i regjeringen ødelagt, sier Bondevik.

Spark til de rødgrønne

For femte gang på tre og et halvt år var regjeringen samlet på herskapelige Sem gjestegård i Asker denne uken. Den to dager lange strategikonferansen, som Bondevik omtaler som «Sem Fem», ble avsluttet i går.

Fra regjeringens skryteliste la statsministeren spesielt vekt på økt sysselsetting og rekordlav rente.

— Det betyr mye, både for kommuner, bedrifter og enkeltpersoner, påpeker Bondevik.

Statsministeren understreket at regjeringen ønsker å markedsføre egne kampsaker, fremfor å rakke ned på motstanderne i valgkampen. Likevel fikk han frem at det rødgrønne regjeringsalternativet, bestående av Ap, SV og Sp, virker uklare i flere saker.

— Det er en rekke fundamentale spørsmål de ikke har besvart, for eksempel hvordan de stiller seg til kontantstøtten. Andre punkter er spørsmålet om tomtefeste, vern av naturområder og sikkerhetspolitikk. Dette er viktige spørsmål velgerne må få svar på.

Ikke avgjørende for Høyre

Høyre-leder og kommunal- og regionalminister Erna Solberg sluttet seg til kritikken av de rødgrønne.

— Jeg skjønner ikke hvordan de har tenkt å få flertall uten å fortelle velgerne hva de skal gjøre, sier Solberg.

Når det gjelder Venstres fremtidige rolle, synes Solberg det er altfor tidlig å spekulere om partiet vil klare å komme over sperregrensen ved årets stortingsvalg.

— Venstre har en god evne til å hente opp velgere, og Høyre har hatt stor glede av å sitte i regjering sammen med dem. Men for oss er det ikke avgjørende at Venstre kommer inn på Stortinget for å danne regjering, understreker Solberg.

— Samtidig er vårt forhold til Frp avklart. Det vil ikke være naturlig for oss å inngå regjeringssamarbeid med dem. Til det er avstanden for stor, legger hun til.

- Aldri uenige

Statsminister Bondevik la i går også vekt på at regjeringen har vist stor evne til å kompromisse.

— Vi har ikke hatt en eneste dissens i løpet av disse årene! Ja, bortsett fra patentdirektivet, men der har vi hele tiden vært enige om å være uenige. Vi har vist at vi er i stand til å bygge bro over motsetningene. Det har ikke det rødgrønne regjeringsalternativet klart, sier Bondevik.

På spørsmål om hvordan KrF, Høyre og Venstre skal oppnå enighet i skattepolitikken, trakk statsministeren nok en gang frem regjeringspartienes evne til å komme til enighet.

— Til tross for våre ulike synspunkter i forhold til skattepolitikken har vi klart å inngå kompromiss tidligere. Det vil vi klare å gjøre igjen, sier Bondevik.