Advokat Geir Lippestad har tatt på seg oppgaven med å forsvare terrorsiktede Anders Behring Breivik, mannen som har rystet en hel nasjon med sine grufulle handlinger.

Forsvarsadvokat Gunhild Lærum representerte Erik Andersen under den såkalte «lommemannsaken». Hun sier hun har tenkt mye på Lippestad den siste tiden.

— Jeg har full forståelse for hvor vanskelig det må være å forsvare en mann som er så til de grader forhatt.

Forstår sinnet

Lærum tror at mange ville sagt nei til jobben, og hun ville selv hatt store betenkeligheter med å ta oppdraget.

— I forkant av lommemannsaken var Erik Andersen Norges mest forhatte mann. Jeg mottok emailer og hatmeldinger fra folk som ikke hadde forståelse for at jeg forsvarte ham. Det var vanskelig da. Jeg er en mor og et menneske som også har en profesjon. Denne saken ville vært enda vanskeligere å si ja til. Jeg hadde nok ikke gjort det, sier hun.

Advokaten understreker at hun er svært imponert over hvordan Lippestad har taklet saken så langt.

— Det er klart han har gjort seg opp en del tanker før han sa ja til jobben.

— Jeg har full forståelse for det sinne mange føler, og lynsjestemningen vi så utenfor Oslo tingrett. Men Lippestad forsvarer ikke gjerningene klienten har utført, men rettighetene han har, påpeker Lærum.

Viktig rettsprinsipp

Bergensadvokaten Kaj Wigum har også håndtert saker med stor mediainteresse.

Én klient var mannen som i 2004 ble dømt til lovens strengeste straff for å ha skutt og drept sin ekskone i parkeringshuset City Park i Bergen.

Wigum følger saken i Oslo med stor interesse.

— Det er klart at det er en meget vanskelig og krevende oppgave å være forsvarer i denne saken. Men det er en nødvendig og viktig jobb. Forsvareren skal sørge for at det blir en rettferdig rettergang i overensstemmelse med de lovregler som gjelder. Dette er avgjørende for vårt rettssamfunn. Alt annet vil ligne samfunnssystemer vi ikke ønsker å sammenligne oss med, sier Wigum.

Under enormt press

Wigum har registrert at Geir Lippestad har mottatt flere hatmeldinger etter han tok på seg jobben med å forsvare Breivik.

— Det mener jeg bunner i manglende kunnskap om hvordan rettsstaten fungerer. Man kan aldri sette likhetstegn mellom en klient og hans forsvarer, sier Wigum.

Siden bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og skytemassakren på Utøya fredag, har nyhetsbildet både i Norge og utlandet vært dominert av tragediene i Oslo.

Presse fra hele verden var på plass i Oslo tingrett under fengslingsmøtet mandag. En tydelig preget forsvarsadvokat måtte presse seg gjennom mengden av journalister og fotografer. Alle vil ha en bit av Lippestad om dagen.

— Han kan risikere å bli evig kjent som «terroradvokaten». Her burde det vært flere forsvarsadvokater som kunne delt på byrden, ikke minst i forhold til det enorme trykket fra media, mener Wigum.

Tidligere kolleger

Advokat Sjak R. Haaheim var tidligere advokat hos Oslo-politiet sammen med Christian Hatlo og Pål-Fredrik Hjort Kraby som nå leder etterforskningen av de to terrorangrepene.

Han føler med sine tidligere kolleger.

— Det er ikke vanskelig å se de store utfordringene både de og forsvarer Lippestads har i denne saken. Men dette er erfarne representanter for påtalemyndighet og forsvar, sier han til bt.no.

Han mener det er nettopp når våre felles verdier blir satt på prøve, at det er viktig å stå fast ved dem.

— Vi kan ikke være mot dødsstraff til daglig, og ønske hevn nå. Til og med Quisling hadde i sin tid en advokat. Vi er vel alle enige om at krigsforbrytere som Milosevic og Gadafi også har rett til å ha en advokat.

- Hvordan tror du Lippestads jobb er?

— Det er klart det nok er en veldig stor utfordring. Samtidig tror jeg advokat Lippestad er såpass proff at han klarer å skille mellom verv som forsvarer og sine private tanker. Det er viktig at vi respekterer hans rett til ikke bli identifisert med sin klient.

- Ville du tatt Lippestads jobb?

— Ja, jeg tror det er mange advokater som ville gjort det. Det er en jobb, ikke minst i kraft av det prinsipielle i dette rettsoppgjøret. Det er viktig at vi som nasjon er et fyrtårn. Raseriet og den frustrasjonen vi kjenner må vi kanalisere til noe positivt, ikke ved å krenke noens rettigheter.

— Om femti år skal vi se tilbake på det som var en ubeskrivelig tragedie, men tenke at rettsoppgjøret var rettferdig.

TENKER PÅ LIPPESTAD: Advokat Gunhild Lærum ville ikke selv tatt jobben med å forsvare Anders Behring Breivik, men sier at hun er imponert over Geir Lippestads håndtering av saken.
SCANPIX
- EN KREVENDE OPPGAVE: Kaj Wigum har selv vært forsvarer i saker med stor mediainteresse.
HELGE SUNDE