• Mange kvinner har vanskelig for å bryte ut av et ekteskap med vold, sier organisasjonssekretær Kari Sirevaag ved Krisesenteret i Bergen.

Arne Colliander

Gjennom en årrekke har hun hatt kontakt med kvinner som føler seg mishandlet over lang tid, i enkelte tilfeller så lenge som i førti år.

— For andre høres det utrolig ut at noen kan holde ut så lenge i et slikt ekteskap. Det er imidlertid mye som spiller inn. Enkelte håper gjerne at ektemannens voldstendenser opphører, andre sliter seg gjennom det av hensyn til barna. Frykten for en utrygg, økonomisk fremtid spiller også inn, sier Kari Sirevaag.

Tilbakeholdne Krisesenteret har erfaring for at særlig kvinner i førti- og femtiårene er tilbakeholdne med å bryte samlivet med en voldelig partner.

— Enda tyngre er det å anmelde vedkommende til politiet. Slikt krever mot, sier senterets organisasjonssekretær.

— Mange i den forrige kvinnegenerasjonen hadde en oppfatning av at det var flaut å bli skamslått. Derfor tiet de med det. Heldigvis har yngre kvinner lettere for å ta et høyst nødvendig oppgjør med voldelige livsledsagere, sier Kari Sirevaag.

Konstant utrygge Hun har selv møtt en rekke kvinner som blir utsatt for vold av sin partner.

— De har det forferdelig. De blir ikke slått hver dag, men vet aldri når neste slag kommer. Det kan gå uker, eller måneder mellom hver gang, men de har hele tiden trusselen over seg. Ett skjevt ord kan være nok til å utløse neste slag eller spark. Kvinner som lever under slike forhold, får ødelagt psyken sin og brutt ned sin egen personlighet, sier Sirevaag.

- Bryt ut Hun håper kvinner i slike parforhold blir tøffere.

— Det er ikke nødvendigvis til barnas beste å holde slike forhold kunstig sammen. Som oftest er det best for alle parter å bryte ut av slike ekteskap og samboerforhold. Barna beholder tross alt sin far. Forskjellen er at mor og far ikke lenger bor sammen. Ofte gir dette bedre livskvalitet for alle, sier organisasjonssekretæren ved Krisesenteret i Bergen.

Kari Sirevaag synes det er leit at de fleste familievoldssakene blir henlagt.

— Det blir ofte påstand mot påstand. Bare et fåtall av konemishandlerne blir tatt. De få som blir dømt, slipper dessuten for billig unna, er hennes erfaring.