• Jeg har tatt det opp med ledelsen flere ganger, men ufaglærte deler fremdeles ut medisiner ved Øvsttunheimen, sier Magne Hafskor, tillitsvalgt for Kommunalansattes fellesorganisasjon (KFO).

HILDE KRISTIN STRAND RUNE CHRISTOPHERSEN

— Jeg har tatt det opp med ledelsen både muntlig og i brev. Sist gang jeg tok det opp skriftlig var i fjor høst. Men ufaglærte deler fremdeles ut medisiner ved Øvsttunheimen, sier tillitsvalgt Magne Hafskor.

Søndag ble det kjent at en pasient døde etter at to pasienters medisin var blitt forvekslet. Hafskor synes situasjonen med at ufaglærte deler ut medisiner er alvorlig. Han ønsker ikke å si noe annet enn følgende om den aktuelle hendelsen:

-Jeg er glad for at vedkommende assistent ikke blir tillagt noe skyld i den aktuelle saken. Min mening er at hun selv er et offer i denne saken. Ansvaret ligger hos en arbeidsgiver som har påført henne skade gjennom å pålegge henne et ansvar hun aldri skulle hatt.

Mangel på fagfolk

— Det er ikke godt nok at hjelpepleiere deler ut medisin heller, men vi har i hvert fall en faglig bakgrunn, sier Hafskor.

Han har selv jobbet som hjelpepleier i en årrekke.

Det er bare sykepleiere som har lov til å legge medisin oppi dosettene. Egentlig skal man være sykepleier for å dele ut medisin også.

— Problemet er at man ikke får tak i fagfolk. For at kabalen skal gå rundt må man derfor ty til ufaglærte medisinutdelere, sier Hafskor.

— Men det må være mulig å organisere utdelingen på en annen måte, kanskje kan en faglært få ansvar for to avdelinger i stedet for én.

- Akseptabelt

— Assistenter skal ikke ta i medisinene. Jeg har blitt spurt om å ta medisinkurs, men jeg vil ikke. Det er en sykepleieroppgave, sier en assistent tilknyttet Øvsttunheimen som BT har snakket med.

— Jeg kjenner til at noen assistenter føler seg tvunget til å ta medisinkurs. Dersom de ikke har det, får de ikke vakter, legger assistenten til.

Styrer ved Øvsttunheimen, Karl Henrik Nicolajsen, mener det er akseptabelt at ufaglærte gir medisiner.

— Feilmedisinering skjer når personalet ikke kjenner pasienten. Det er bedre å ha en ufaglært assistent som er godt kjent på avdelingen, enn en sykepleier som ikke vet hvem pasientene er. Men det ideelle ville selvsagt vært at vi hadde nok sykepleiere, sier han.

Overlege Stein Husebø ved Bergen Røde Kors Sykehjem mener derimot det er uakseptabelt at ufaglærte har ansvaret for medisinutdeling.

— Hos oss er det sykepleiere som deler ut det aller meste av medisinene. Man bør ha en viss bakgrunnskunnskap om medisiner og sykdom for å gjøre dette arbeidet. Men jeg vet at det forekommer flere steder at ufaglærte får ansvaret, sier han.

- ALVORLIG: - Det er nok mer vanlig at ufaglærte deler ut medisiner enn man liker å tenkte på, sier tillitsvalgt Magne Hafskor. Han synes situasjonen er alvorlig.<p/>FOTO: VEGAR VALDE