I 1999 søkte den makedonske familien asyl i Norge. Søknaden ble avslått av Utlendingsdirektoratet i 2001. Søknaden om å få vedtaket omgjort ble også avslått i desember 2003. Kort tid etter forsvant moren, og de fem barna ble plassert på barnehjem i Åsane, der de har bodd siden.

Ny behandling

Stortinget vedtok i fjor å åpne for at asylsøkerbarn, som har vært i Norge i mer enn tre år, skal få behandlet sine søknader på nytt. Det skjedde i denne saken, og i slutten av januar kom den endelige avgjørelsen fra Utlendingsnemnda: Søskenflokken på mellom 3 og 19 år kan få bli i Norge, mens moren må ut av landet. Avgjørelsen var enstemmig.

I midten av februar sendte stortingsrepresentant Ågot Valle (SV) et brev til statsminister Kjell Magne Bondevik, der hun ber ham om å hjelpe fembarnsfamilien i Bergen:

«Jeg vet at du ikke kan gripe inn i enkeltsaker. Men dette er en svært spesiell sal. Så jeg ber deg likevel om å rydde opp i denne saken,» skriver Valle, som også er leder i kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Brevet ble oversendt til kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H), som ansvarlig statsråd for asylsaker.

— Jeg synes det er utrolig at lederen for kontroll- og konstitusjonskomiteen ber statsministeren bryte norsk lov. For det er i realiteten det hun gjør når hun ber ham om å gripe inn i enkeltsaker, mener Solberg.

Ikke lov å instruere

Tidligere lå klagebehandlingen av asylsaker hos Justisdepartementet, og justisministeren kunne i ytterste konsekvens omstøte tidligere vedtak. Dette falt bort i 2001, med opprettelsen av Utlendingsnemnda (UNE). Det er et frittstående forvaltningsorgan, og verken Stortinget, regjeringen eller departementet kan instruere UNE i enkeltsaker.

— Ågot Valle tar ikke konsekvensene av en lovomlegging hun selv har vært med på å vedta. SV har støttet vedtaket som fratar politikerne styring. Da kan hun ikke samtidig be om politikerstyring i enkeltsaker, sier Solberg.

I sitt svarbrev til Valle, som ble sendt i går, påpeker Solberg at de fem barna kan gjenforenes med sine foreldre i Makedonia, dersom foreldrene ønsker det. «En enstemmig nemnd fant at den beste løsningen var å innvilge barna opphold, og overlate til foreldrene å avgjøre om oppholdstillatelsen bør benyttes eller ikke,» heter det i svarbrevet.

- Urimelig kritikk

Ågot Valle er absolutt ikke enig i at hun oppfordrer til lovbrudd.

— Utsagnet til Erna Solberg faller på sin egen urimelighet. Denne saken er svært spesiell. Vi kan rett og slett ikke godta at familier blir splittet på denne måten, sier Valle.

— Har du ingen forståelse for kritikken?

— Jeg tar den til etterretning, men jeg mener like fullt at politikere må si fra hvis elementære konvensjoner blir brutt. Å frata barna retten til å være sammen med sin mor er alvorlig. Det er ingen grunn til at asylsøkerbarn skal ha mindre krav på dette enn norske barn, sier Valle.