— Hadde Valla blitt foreslått som leder av valgkomiteen, ville det blitt presentert en motkandidat på landsstyremøtet 8. februar, sier Henriksen, en av flere fylkesledere som har krevd at Valla skulle trekke sitt kandidatur.

Han er positiv til at Sigbjørn Johnsen foreslås som leder av komiteen.

Henriksen sier motstanden mot LO-lederen ikke skyldes Yssen-saken, men skepsis til at lederen av valgkomiteen også er kandidat til sentralstyret – og dermed kan foreslå seg selv.

— Jeg håper Valla fortsetter i sentralstyret, sier han til NTB.

Oslo Aps fornøyd Lederen i Oslo Arbeiderparti, Jan Bøhler, er godt fornøyd med sentralstyrets forslag til valgkomité.

Han mener det ikke rokker ved det faglig-politiske samarbeidet selv om LO-lederen ikke ble leder av valgkomiteen.

— Når lederen av det tredje største LO-forbundet, Sture Arntzen i Handel og Kontor, er med, og lederne i de to største fagforbundene, Fellesforbundet og Fagforbundet, sitter i sentralstyret, er det sterke signaler om at det faglig-politiske samarbeidet opprettholdes, sa Bøhler til NTB etter mandagens sentralstyremøte.

— Jeg har heller ikke oppfattet klare signaler om at Gerd-Liv Valla ønsket å lede valgkomiteen, fortsetter han.

Han sier at behandlingen av valgkomiteens sammensetning gikk fort og greit. Det var forberedelsen av saker for landsmøtet i april som gjorde at det tok så lang tid før sentralstyret kunne behandle valgkomiteen.

— Sentralstyret uttrykte sterk menneskelig støtte til Gerd-Liv Valla og hun fikk sympati for det hun har vært igjennom. For partiets del er det mange som ønsker å roe ned Yssen-saken, sier Bøhler, som er med i sentralstyret.

Arkiv