— Det er helt opplagt at vi har vært vitne til politiske understrømninger like fra den dag denne personalsaken «smalt» i VG. Både pensjonsstriden og saken om sykelønnsordningen har irritert en del i partiet, sier Jan Davidsen som er leder i Fagforbundet.

— Det er mange som har vært aktiv for å svekke henne. Det så vi under debatten om hun også denne gang skulle være leder for partiets valgkomité, og dessuten om hun burde sitte i sentralstyret. Det er helt opplagt, slik jeg ser det, at hun er blitt offer i en politisk kamp, sier Sture Arntzen, leder i Handel og Kontor.

Støtte og oppmuntring

Leif Sande, som leder forbundet Industri Energi, følger opp:

— Det er mange nå omkring i Arbeiderpartiet som sitter og godter seg over at hun er borte. Gerd-Liv hadde halve stortingsgruppen mot seg. Hun var en torn i øyet på mange, ikke minst etter striden om sykelønnsspørsmålet i fjor.

De tre forbundslederne har vært blant Vallas sterkeste støttespillere, og støttet og oppmuntret henne helt til det siste. Ti minutter før hun kunngjorde sin dramatiske avgang fredag like etter klokken 13.00 kalte hun til seg de tre - og bare dem - for at de skulle få beskjed.

— Da var hun hundre prosent bestemt på å gå av, sier Sande.

- Store i kjeften

Lørdagen var det tid for ettertanke og for å slikke sår. Lindåsmannen Leif Sande sier det slik:

— Det var fortærende at det endte slik. Jeg hadde tro på at hun ville komme greit fra granskingen. Men hun har ikke fått gehør for noe.

Han mener fagforeningslederne i LO har mye å lære.

— Det er mye i ordtaket om at barna til skomakeren har de dårligste skoene. Vi som sitter sentralt i fagbevegelsen er «krigere» som er havnet der fordi vi er store i kjeften. Plutselig sitter vi der som arbeidsgivere for våre egne. Det er ikke lett å takle, sier Sande.

Jan Davidsen sier det ikke er grunn til å legge skjul på at det er indre spenninger i fagbevegelsen.

— Men noe av det verste og triste er at våre folk i hytt og vær har sørget for en flom av lekkasjer til avisene. Dette krever en gjennomgang i våre organer, sier han.

- Veldig ensidig

Davidsen fremholder ellers at han ikke kjenner seg igjen i granskingsrapportens beskrivelse av Valla.

— Var det feil av LO-sekretariatet å sette i gang denne granskingen?

— Det er åpenbart at det ikke var så lurt, sier Davidsen.

Både han og Sture Arntzen vil på LO-sekretariatets møte i morgen trolig foreslå at det blir innkalt til ekstraordinær kongress for å velge ny LO-leder.

Arntzen stempler granskingsrapporten som «veldig ensidig». På samme måte som Davidsen har han bitt seg merke i at fremtredende jurister er betenkt over at rettssikkerheten er satt i fare når en gransking kan foregå på denne måten.

— Burde Gerd-Liv Valla trukket en annen konklusjon og fortsatt som leder?

— Nei, slik rapporten er formulert, trakk hun den eneste riktige konklusjon. Ellers ville det bare blitt uro fremover, mener Sture Arntzen.

GIKK AV: Gerd-Liv Vallas tre viktigste støttespillere er fortørnet over at sterke motkrefter i Arbeiderpartiet var så aktive for å få henne felt.
Åserud, Lise
KRITISK: - Det er helt opplagt at vi har vært vitne til politiske understrømninger like fra den dag denne personalsaken «smalt» i VG, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen.
Bjelland, Håvard
KRITISK: - Det er mange nå omkring i Arbeiderpartiet som sitter og godter seg over at hun er borte, sier Leif Sande, leder i Industri og Energi.
Åserud, Lise
KRITISK: - Det er mange som har vært aktiv for å svekke henne, sier Sture Arntzen, leder for Handel og kontor.
Aas, Erlend