De utrolige tallene VG referer til, er publisert i avisen The Economist, som hvert år gir ut bøker med statistikk fra verden og Europa. Tallene viser at 38 prosent av kriminaliteten i Norge begås av personer under 21 år. Dermed topper Norge statistikken suverent. I neste land på listen, Frankrike, er kun 21,3 prosent av de kriminelle under 21 år.

Men ifølge Sturla Falck, som er forskningsleder i NOVA (Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring), er tallene bare tull.

— Norge er ikke verst på ungdomskriminalitet, det er VG som er verst på statistikk, sier Falck.

Han har jobbet mye med ungdomskriminalitet, og nylig publiserte han sammen med en dansk og en svensk professor et studie som viser at Norge er helt midt på treet hva ungdomskriminalitet angår - i Nordisk sammenheng.

— Sammenlikner man med resten av Europa ligger vi veldig godt an. I land som Storbritannia, Tyskland og Frankrike er ungdomskriminaliteten langt høyere, sier Falck.

Han mener VGs artikkel er et eksempel på hvor galt det kan gå hvis man ikke vet hva som ligger bak en statistikk.

— I Norge registrerer vi kriminalitet på en annen måte. Vi teller antall lovbrudd, og ikke antall siktelser eller domfelte. I en siktelse kan det ofte være mange lovbrudd. Dessuten er det forskjellig hva ulike land registrerer som kriminalitet, sier Falck.