Norges Miljøvernforbund tar sterkt avstand fra planene om å la fregattene KNM «Bergen» og «Trondheim» bli brukt som rakettmål og dermed ende sine dager på havets bunn, før eller siden.

— Dette viser en skremmende mangel på miljøforståelse i Forsvaret, sier leder Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet.

Forslaget fra Forsvarets Logistikkorganisasjon til departementet er hårreisende av to grunner, hevder Oddekalv.

- Klimatiltak

— For det første er det mye høyverdig stål i fregattene som lett kan smeltes om og gjenvinnes. En effektiv kildesortering av fartøyene vil også gi mye syrefast stål, kobber og messing til gjenbruk, sier Oddekalv.

— Slik gjenvinning er også et godt klimatiltak fordi det reduserer behovet for CO2-forurensende stålproduksjon. Vi er kommet langt på dette området i dag gjennom storstilt resirkulering av mate-riale fra gamle bilvrak. Da er det helt på trynet å bruke de gamle fregattene som kanonføde og deretter dumpe de på sjøbunnen, mener miljøkrigeren. Oddekalv og Miljøvernforbundet har tidligere levert kildesorteringssystemer til samtlige hæravdelinger i Troms. Han har også solgt avfallshåndteringsordning til Haakonsvern.

Nå akter Oddekalv å ta fregattsaken direkte opp med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

«Feile signaler»

— Den rød-grønne regjeringen sender ut helt feile signaler hvis den tillater dette, sier han.

De to fregattene har vært i Sjøforsvarets tjeneste i 40 år. Det tredje KNM «Narvik» blir museumsfartøy i Horten. Da KNM «Stavanger» ble brukt som målfartøy og senket i 2002, var det også flere som fryktet for miljøkonsekvensene. Ifølge BA, som omtalte saken onsdag, konkluderte imidlertid to rapporter med at miljøkonsekvensene av senkingen var ubetydelige.

— Det er en positiv slutt for fregattene at de kan brukes til noe fornuftig og nyttig etter at de er sluttet å seile, sier kommandør Bjørn Egenberg til BA. Egenberg er sjef for fregattvåpenet i Sjøforsvaret.

SENKES? KNM Trondheim er tatt ut av drift.
SENKES? KNM Bergen, her fra siste reis til hjembyen i 2005.