Ingela Lundin Kvalem ved NOVA forsker på hvilke faktorer som påvirker kroppsbildet og selvbildet.

— Kombinasjonen av pubertet, økt selvfokus og endrede sosiale relasjoner gjør at kroppsbildet er spesielt påvirkelig i ungdomstiden, sier Ingela Lundin Kvalem, ungdomsforsker ved NOVA.

Hun ser at kroppsidealet først og fremst blir formidlet i tre «kanaler»; media, foreldre og venner. Alle påvirkes av hva som har høy verdi i kulturen vi lever i – som å være slank, pen, flink på skolen, flink i idrett, snill. Men noen blir mer påvirket og tar ting mer innover seg enn andre, uten at vi vet så mye om hvorfor. Og når det gjleder erting, kommer det ikke alltid an på hvor alvorlig ertingen er, men hvordan det blir mottatt, sier forskeren.

Her er noen av faktorene som har vist seg å påvirke selvbildet:

  • Hvis foreldre er veldig opptatt av utseendet og slanking, er det store sjanser for at barna blir det.
  • Jo mer unge jenter ser på underholdningsprogrammer på TV, jo mer misfornøyde er de med utseendet som voksne.
  • Hvor lett en har for å få venner og hvordan en blir akseptert i vennegjengen, er også viktige faktorer.
  • En kan si at den samlede summen av alle disse faktorene utgjør selvbildet. Det går an å være fornøyd på flere områder, men misfornøyd på ett eller to, men likevel ha et godt selvbilde. Det kommer blant annet an på hva som er viktig for den det gjelder, sier Ingela Lundin Kvalem.
SCANPIX