– Jakten var i gang, sa Ivar T. Henriksen da han viste til revisjonsrapporten i kjølvannet av avsløringene om de økonomiske forholdene ved Nedre Romerike Vannverk (NRV).

I rapporten mente Henriksen at det eneste positive han kunne lese om seg selv var at han hadde vært samarbeidsvillig de 17 dagene han hadde brukt med revisorene.

Milliontapping

Økokrim har varslet et erstatningskrav på over 68 millioner kroner i saken mot Henriksen og flere andre som er tiltalt for å ha tappet NRV og Sentralrenseanlegget RA 2 i årene 1994 til 2005.

Henriksen har ikke vedgått straffskyld for noen av de 60 tiltalepunktene mot ham. men under starten av aktors utspørring tirsdag vedgikk den tidligere vannverkssjefen flere av forholdene han ble konfrontert med. Men han fastholdt samtidig at han ikke har gjort noe galt.

Tydelig preget

Henriksen var alvorlig og tydelig preget da han startet forklaringen som det er satt av hele seks dager til i Nedre Romerike tingrett.

– Det har vært to tunge år, sa han om tiden fra saken ble rullet opp i Aftenposten og fram til i dag.

Den tidligere vannverkssjefen fortalte også at han har sagt ja til å være med på et prosjekt ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Oslo.

– Arbeidet er ikke ferdig, men det har tittelen «Menneskejakten,» sa Henriksen mot slutten av sin frie forklaring før aktor, statsadvokat Lars Stoltenberg, gikk i gang med utspørringen.

Fakturaer

Henriksen fikk visse problemer med å svare da aktor la fram dokumentasjon på over 3 millioner kroner i utbetalinger fra vannverksselskapene i 1995 til kjøp av ventiler som aldri ble levert.

Først i 2000 ble forskuddet fakturert, da for pumper som var produsert i Sør-Afrika. Pumpene hadde Henriksens private selskap i landet kjøpt for 370.000 kroner.

Henriksen måtte innrømme at det utestående beløpet var stort til å stå ute så lenge, og at det godt kunne ha vært krevd renter.

– Det var noe jeg tok opp flere ganger, sa han.

Viste til helheten

– Hvorfor kjøpte du ikke disse direkte inn som direktør for vannverket? ville aktor vite.

– Et godt spørsmål. Helt relevant. Men det var ikke mulig, sa Henriksen.

Henriksen bekreftet at han aldri informerte styret i vannverket om at han satt på begge sider av bordet i handelen – noe han heller ikke mente var naturlig.

Og på spørsmål fra aktor om Henriksen mente å ha ivaretatt vannverkets interesser når pumpene ble ni ganger så dyre for vannverket som det hans selskap hadde gitt, var svaret at det hadde med helheten å gjøre.

Henriksen måtte på direkte spørsmål innrømme at pumpene aldri ble tatt i bruk. Men det var ikke hans feil:

– Dette går igjen flere ganger. Selskapet legger en plan, så dukker det opp en politisk agenda og politikerne spør om vi kan vente i to år.

Riggen ikke fremmed

Før aktors utspørring åpnet Henriksen sin forklaring med å tegne opp det han beskriver som et generelt bilde av driften i selskapene. Det var stor evne til å tenke nytt og fremtidsrettet, poengterte han flere ganger.

Den fremtidsrettede strategien er også grunnen til at den mye omtalte boreriggen til 20 millioner kroner ble kjøpt inn. Det skulle nemlig bores i fjellet på Romerike for å skaffe seg kunnskap om fjellets beskaffenhet med tanke på større utbygginger.

– Riggen var ikke selskapsfremmed, sa Henriksen.

Holdt budsjettene

Den korrupsjonstiltalte tidligere vannverkssjefen gikk tilbake til starten av RA 2 i 1965. Fra 1970-tallet ble selskapet drevet med et styre på tre, der Henriksen ifølge ham selv fikk vide fullmakter.

– Jeg la ikke fram særlig mye styrepapirer. Når budsjettene ble lagt, var det mine rammer. Og jeg overskred aldri budsjettene, sa han.

Henriksen kom også inn på et innkjøp av 15 båter i forbindelse med flommen i Glomma i 1995.

– De som mener det var mye, kan ha rett. Men det fantes ikke beredskap. Vi hadde dårlig tid. Det måtte handles, sa Henriksen som hevdet at han hadde en sentral rolle på Lillestrøm under flommen i 1995. Uten hans involvering i bygging av flomvoller ville det blant annet ikke vært noe av Norges Varemesse på Lillestrøm, hevdet han.

TILTALT: Arne Henriksen forklarte seg i retten i dag. Her sammen med sine forsvarere Else Bugge Fougner og Kristel Heyerdahl.
Bendiksby, Terje