• Det får være grenser for frekkhet når KrF og Ingebrigt S. Sørfonn prøver å ta æren for at riggselskapene unngår brå skatteskjerpelse. Det er ikke til å tro!

Fremskrittspartiet er i harnisk, og partiets skattepolitiske talsmann, Gjermund Hagesæter, er mektig provosert over KrF-politikeren som gjennom BT-reportasjen onsdag fortalte at regjeringspartiene har bestemt seg for å imøtekomme skattekravene fra riggselskapene.

Det er nye retningslinjer fra EU som tvinger regjeringen til mye hardere skattlegging enn hittil av selskaper som driver med flyttbare borerigger eller som har boreskip. Hittil har slike selskaper hatt glede av den spesielle rederiskatteordningen. Odfjell Drilling i Bergen er ett av disse.

Norges Rederiforbund har bedt om overgangsregler, noe regjeringen avviste i det reviderte nasjonalbudsjettet. Men under drøftingene i finanskomiteen kom regjeringspartiene ý i samråd med berørte statsråder ý på andre tanker, ifølge Ingebrigt S. Sørfonn.

— Dette er å fuske med sannheten, for saken er at KrF-politikeren prøver å ta æren for noe som Frp krevde av regjeringspartiene i disse forhandlingene. Det var nemlig vi som presset på, og KrF var lenge imot å bøye seg, sier Hagesæter, som har henvendt seg til BT for å korrigere det inntrykket Sørfonn har skapt.

— Frps forhandlingsdelegasjon fikk presset regjeringspartiene til å forplikte seg til å komme med en forbedring som ikke gjorde overgangen for tøff for riggselskapene. Hadde de ikke gått med på denne forsikringen, ville dette vanskeliggjort arbeidet med å få til en budsjettavtale.

— Når Ingebrigt S. Sørfonn nå fremstiller seg som riggselskapenes redningsmann, så blir den litt for «tjukk», sier han videre.