Under et åpent møte arrangert av Sarpsborg KrF i forrige uke, ble det holdt et kontroversielt foredrag.

I foredraget i bystyresalen i Sarpsborg rådhus hevdet forfatteren Per Haakonsen at drapene på Utøya og Alexander Kielland-ulykken kan ses i sammenheng med Norges forhold til Israel, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Straffet for holdninger

Temaet var «Antisemittiske holdninger i Norge og blant kristne med vekt på vår egen tid».

Avisa har fått tilgang til manuskriptet der det heter at «Utøya-massakren kan ses i lys av det stadig mer betente forhold mellom Israel og Norge og de diplomatiske kontroverser som har vært i den senere tid.»

Haakonsen poengterer også at Alexander Kielland-ulykken, der 123 mennesker omkom, skjedde kort tid etter at Norge nektet å selge olje til Israel.

— Gud advarer

«Det er tankevekkende at de to største ulykkene i Norge etter krigen, begge kan knyttes til Norges forhold til Israel. Uvilkårlig må vi spørre: Kunne disse ulykkene ha vært unngått dersom vi hadde hatt et mer positivt forhold til Israel?», står det i manuskriptet.

Lederen for Sarpsborg KrF, Inger Marit Sverresen, inviterte til møtet. Hun tar ikke avstand fra Haakonsens budskap.

— Slik jeg oppfattet det, mener han ikke at dette var en straff for ungdommene på Utøya eller familiene deres, men at det var en advarsel til dem som styrer landet og andre som tar avstand fra Gud om at noe enda verre kan komme. Han ønsker altså å advare oss, sier Sverresen.