På første fengslingsmøte i Spania får David Toska spørsmål om han aksepterer forenklet utlevering eller ikke.

— Svarer nordmenn som blir pågrepet i Spania ja på dette spørsmålet, så kan de bli utlevert i løpet av en til tre uker. Svarer de nei, kan det gå fire til åtte måneder; og noen ganger over et år, sier rådgiver Maj Nordskaug i Interpol-avsnittet i Nye Kripos.

Dersom Toska sier nei, må norske myndigheter sende en formell anmodning om utlevering. den skal så behandles av en domstol for internasjonale saker i Madrid.

Dersom domstolen avgjør at han kan utleveres, kan Toska anke. Dermed går det ytterligere tid før en eventuell utlevering.

Tiden det tar er også avhengig av, som i Norge, hvor lang tid dommerne bruker på å behandle og avgjøre saken.