Utkastet stadfester målet om at den globale oppvarmingen skal stanses på 2 grader, men nevner ingen tallfestede utslippskutt.

Kirkens Nødhjelp mener at utkastet ikke er i nærheten av å forhindre en klimakrise.

– De rike landene har ikke tilbudt nok penger, og det er uklart om pengene som er tilbudt kommer på toppen av tidligere inngåtte bistandsforpliktelser, sier generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp.

Den lille stillehavsstaten Tuvalu er blant landene som truer med å avvise forslaget, noe Sommerfeldt ser som et sunt tegn.

– Tuvalus avvisning av forslaget bekrefter FNs styrke, sier han.

Greenpeace avskriver avtalen som uambisiøs, urettferdig og ikke bindende. Gapet mellom det vitenskapen krever og det politikerne leverer er bare blitt større i København, mener miljøorganisasjonen.

Det mest positive er kanskje at partene skal møtes igjen i Tyskland i juni. Statslederne bør lære av erfaring og sette av en uke, ikke en ettermiddag, sier Truls Gulowsen i Greenpeace.