OLAV GARVIK

Oslo

Kommunalministeren er redd for smitteeffekten når nye statsetater skal ut fra hovedstaden.

Solberg peker på at det i treårsperioden 2004-06 er budsjettert med 517 millioner kroner til å dekke kostnadene ved at ni tilsyn skal være på plass omkring i landet.

— Det blir nok i dyreste laget, for vi har aldri før tilbudt så gunstige pakker til de ansatte som vil være med på flyttelasset. Dette påvirker forventningene ved senere korsveier, for vi har vært veldig sjenerøse.

Derfor må vi være mer nøkterne og ikke gjøre dette opplegget til norm for fremtiden, sier Solberg til Bergens Tidende.

Argument mot å flytte mer

Hun forsvarer likevel den store politiske operasjonen det var å få vedtatt den omfattende flyttepakken sommeren 2003. Ca. 900 ansatte i de statlige tilsynene er berørt av oppbruddet fra Oslo.

Men hun er samtidig betenkt:

— Med så høye kostnader som en halv milliard kroner, og vel så det i rene flytteutgifter, vil dette i seg selv bli brukt som argument mot nye flytteprosesser. Det bekymrer meg, for jeg mener oppriktig at det over tid bør flyttes ut enda flere arbeidsplasser i statlig virksomhet, fortsetter Solberg.

Må betale seg ut

— Men det har altså kostet mer enn det smaker?

— Jeg vil heller si det slik at vi måtte strekke oss ekstra langt siden dette var et pilotprosjekt. Ingen annen regjering har gjennomført en så storstilt utflytting. Av og til må man dessuten betale seg ut for å oppnå et ønsket resultat.

I det lange løp er jeg forresten overbevist om at innsparingene vil forsvare de store uttellingene som følger med flyttesjauen. Tilsynene blir nemlig billigere i drift enn om de hadde fortsatt i Oslo, bl.a. på grunn av mindre gjennomtrekk i staben.

Deler av etater

— Har du konkrete planer om å flytte ut enda flere statsetater?

— Vi har ingen konkret liste over institusjoner som vi vil foreslå etablert andre steder. Det skaper mye uro, og det koster som nevnt mye. Utflytting er ikke noe mål i seg selv, men bare som et ledd i omstillings- og moderniseringsprosessen i statlig sektor. Vi ønsker absolutt å flytte ut deler av etater. Det gjelder for eksempel oppgaver fra direktorater som med fordel kan plasseres ved lokalkontorene. Husbanken og UDIs regionkontorer i Bergen kan jo med fordel få overført flere arbeidsoppgaver. I Husbankens tilfelle må det da skje på bekostning av Husbankens virksomhet sentralt.

Ikke Kredittilsynet

— Daværende arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman vurderte på et tidspunkt også å gå inn for å sende Kredittilsynet til Bergen?

— Det ble bare vurdert som en mulighet, sammen med en del andre institusjoner, sier statsråden.

Bortsett fra problemene med å flytte Luftfartstilsynet til Bodø har hun ikke indikasjoner som tyder på flyttevansker i forbindelse med de andre tilsynene. I Bodø er det ikke snakk om å reversere prosessen, men snarere om å bruke noe mer tid enn forutsatt, slik hun ser det.

NYE OPPGAVER: Kommunalminister Erna Solberg ser for seg at regionkontorene til så vel Husbanken som UDI i Bergen kan få tildelt flere oppgaver og ansatte, på bekostning av hovedkontorene i Oslo.<br/> ARKIVFOTO: MORTEN HOLM, SCANPIX