Riksadvokaten har vurdert den generelle forståelsen av straffelovens paragraf 104a etter anmodning fra sjefen for politiets sikkerhetstjeneste (PST). Bakgrunnen for anmodningen var siktelsen mot mulla Krekar. Riksadvokaten understreker at paragraf 104a beskytter norske interesser, og at bestemmelsen må tolkes innskrenkende.

En annen løsning ville gjøre de fleste frigjøringsbevegelsene ulovlige etter norsk rett, påpeker Riksadvokaten.

— I praksis vil andre straffebestemmelser mot terrorhandlinger være mer anvendelige, konstaterer Riksadvokaten, som legger til at vurderingen ikke kan knyttes til noen konkret straffesak.

(NTB)