• Vi anser al Qaida som en trussel, sier sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Jørn Holme. Han kan ikke utelukke terrorangrep mot Norge.

— Vi er kjent med at det finnes personer i Norge som på ulike måter har støttet terrorvirksomhet, sier Jørn Holme (45).

Det kom frem da PST i går presenterte sin årlige trusselvurdering. Den tre sider lange rapporten er en ugradert versjon av den nesten 50 sider lange rapporten som ble overlevert Justis- og politidepartementet 1. november i fjor.

PST kjenner til at flere personer fra Vest-Europa har reist til Irak og sluttet seg til opprørsgrupper, men Holme vil verken bekrefte eller avkrefte om personer bosatt i Norge er blant disse.

I oktober i fjor ble den generelle trusselvurderingen oppjustert fra "lav" til "moderat", etter at al Qaidas nestleder Ayman al-Zawahiri for annen gang rettet direkte trusler mot Norge.

— Tiltakene som da ble iverksatt er av en slik karakter at den jevne borger ikke vil merke endringene. Men vi har bedt folk om å være årvåkne. Det gjelder fortsatt, sier Holme til BT. Blant PSTs viktigste saker for tiden, er arbeidet med å forhindre rekruttering til ekstreme islamistiske miljøer.

— Vi har kontakt med moskeer i Norge, og har sammenfallende interesser med imamene når det gjelder å hindre rekruttering til disse miljøene, sier Holme.

PST-sjefen bekrefter også at de følger nøye med i andre miljøer. ý Erfaringer fra andre land viser at nyrekruttering skjer på en bredere front enn tidligere, for eksempel blant 2. og 3. generasjons innvandrere. Vi har også fått meldinger om at folk med vestlig bakgrunn som har konvertert til islam blir forsøkt rekruttert. Dermed kan medlemmer i ekstremistiske nettverk lett skjule seg bak en vestlig livsstil, sier han.

Selv om kampen mot terror har fått mye oppmerksomhet de siste årene, fokuserer også PST på utenlandsk etterretning.

— Mange tror at spionasje ikke har vært et problem etter slutten på den kalde krigen. Vi vet at det fortsatt er høy etterretningsaktivitet fra enkelte land. All etterretning er ikke ulovlig, men noe av dette er helt klart lovstridig, sier Holme. Utenlandske spioner er ofte aktive overfor offentlige organer, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og humanitære organisasjoner. De forsøker som regel å etablere personlige relasjoner for å få informasjon, heter det i PST-rapporten.

— Dessuten øker etterretningsaktiviteten hver gang det er stortingsvalg. Det er mange som er interessert i vite hva Norge tenker, særlig hvis landet får en ny regjering, sier Holme.

I tillegg til internasjonal terrorisme og utenlandsk spionasje, følger PST nøye med på aktiviteten i ekstreme politiske og voldelige grupperinger, slik som høyreekstremister og radikale dyrevernere. PST antar blant annet at det vil komme nye sabotasjeaksjoner mot pelsdyrnæringen i året som kommer.

PST-SJEF: Jørn Holme.
SCANPIX