– Mange har hatt flere jobber gående på en gang. De har lukket øynene og latt det stå til, og satset på at ingen skulle oppdage de alvorlige byggefeilene.

Hillestad er daglig leder i advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & co. i Bergen. Han har sett mange tilfeller som han omtaler som tikkende bomber.

Det dreier seg ofte om bygg eller leiligheter der alt tilsynelatende ser ut til å være i den skjønneste orden. Disse byggene kan ofte skjule alvorlige mangler som lekkasjer, mangelfull drenering, eller isolasjon.

– I et bygg var det omfattende vanninntrenging fordi knottepappen var lagt feil vei. Da entreprenøren skulle «utbedre» feilen, skjulte han det ved å legge litt ekstra knottepapp riktig vei slik at alt så ut til å være i orden.

– Jukset ble oppdaget, men ikke før skaden var skjedd, og kjøper måtte kjøre saken i retten for å få sitt krav dekket.

I en annen sak med et totalrenovert bygg, ble det opplyst at taket var helt nytt. Det viste seg at man bare hadde lappet på enkelte deler av taket.

Advokaten understreker at dette langt ifra er noen enkeltstående tilfeller. Han mener årsaken er presset man har hatt i arbeidsmarkedet og at enkelte har tatt seg vann over hodet. En annen årsak er utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft.

Advokat Hillestad påpeker like fullt at det er svært mange dyktige håndverkere som kommer til Norge og jobber. Men dessverre skjer det også ofte at maleren blir satt til andre oppgaver.