• Å reklamere for en farskapstest som om det var en sjampo, ligger i en etisk og smaksmessig gråsone, sier BI-professor.

På baksiden av gårsdagens VG kunne du finne en annonse med tittelen «Juletilbud». Ingen uvanlig reklametittel i disse dager, men resten av annonsen var mer original. Der kunne du blant annet lese om «Farskapstester fra kr. 1500» og «10 % rabatt på utroskapstester».

Markedsføringsprofessor Tor W. Andreassen, leder for Institutt for markedsføring ved BI, er kritisk til reklamen.

— Julen er symbolet på familieverdier som en samlende, kjærlig enhet. Derfor blir det usmakelig å reklamere i en julekontekst for et produkt som kan skape motsatte effekter, nemlig splid og fiendskap. Det er ikke noe ulovlig ved reklamen, men presentasjonen, formen og budskapet burde vært mer fintfølende, sier Andreassen til Aftenposten.no.

- Fin anledning

Reklamen kommer fra Tromsø-firmaet DNA-test Norge, som er eid og drevet av Sverre Hugo Rokstad. Han ser ikke noe problematisk ved å knytte farskapstester opp mot julen. Snarere tvert imot:

— I julen er det mange fedre som har samvær med barna sine, og som samtidig er usikre på om de er deres biologiske far eller ikke. I tillegg er det for mange en tid da hele familien er samlet. Det er en fin anledning til å sammen diskutere om man skal benytte seg av en DNA-test, hvis det er uklarheter i familierelasjonene. Derfor mener jeg det er riktig å gjøre folk oppmerksomme på slike tilbud i forbindelse med jul, sier Rokstad, og legger til:

— Usikkerhet rundt familierelasjoner kan ødelegge et menneske. Derfor er det viktig å få klarhet i sånt.

Utroskap også

Rokstad reklamerer altså også for utroskapstester. Kjøper du en slik, får du tilsendt et sett med utstyr og væsker, som kan brukes til å påvise sædflekker på for eksempel undertøy eller andre tekstiler. Rokstad har ingen betenkeligheter ved dette juletilbudet heller.

— Det er stor etterspørsel etter slike tester nå før jul. Jeg tror det skyldes julebordsesongen, sier Rokstad.

Kommersialisering

Tor W. Andreassen ved BI mener at det er problematisk å reklamere for DNA-tester generelt, ikke bare i forbindelse med julen.

— I reklamen finner man de samme markedsføringsknepene som man bruker for hverdagslige produkter, som en sjampo eller deodorant. Dermed får vi en produktifisering av noe som er veldig følelsesladet, en kommersialisering av noe som angår forholdet mellom to mennesker, sier Andreassen. Sverre Hugo Rokstad er igjen uenig:

— Norsk lov har gitt barn rett til å få vite hvem deres biologiske foreldre er. Men myndighetene vier omtrent ingen oppmerksomhet til dette. Derfor mener jeg andre bør komme på banen og markedsføre hvilke rettigheter barna har, sier han.