Forsvarsministeren tilbakeviser dermed påstander fra Amnesty International Norge om at norske soldater i Afghanistan risikerer individuell straffeforfølgning for medvirkning til tortur.

– Dette er en uholdbar rettslig forståelse. Av hensyn til den enkelte soldat og deres familier finner jeg det nødvendig å korrigere det feilaktige bildet som slike uttalelser skaper, sier forsvarsministeren, som torsdag besøker de norske styrkene i Afghanistan.