OLAV GARVIK

— Det er en helt urimelig ordning vi som rikspolitikere nyter godt av, og den lar seg overhodet ikke forsvare, sier Skjælaaen til Bergens Tidende.

— Jeg har for min del heller aldri forsvart den, og jeg innrømmer gjerne at det er med stort ubehag jeg blir minnet om pensjonsordningen, sier Frøiland.

Også parlamentarisk leder for KrF, Einar Steensnæs, ser frem til at ordningen blir endret. Men i motsetning til de to hordalendingene har han ikke opplevd noe ubehag på grunn av det spesielle pensjonssystemet for blant andre stortingsrepresentanter.

Også statsråder og høyesterettsdommere nyter godt av en tilsvarende pensjonsordning, som på alle måter er i en særstilling i det norske samfunnet.

Står for fall

Alle tre er glad for at den lukrative særordningen står for fall. I det brede pensjonsforliket står det svart på hvitt at «pensjonsordningene til statsråder, stortingsrepresentanter m.v. må tilpasses en ny folketrygdmodell.»

— Jeg finner det helt naturlig at vi får tilsvarende regulering av pensjonene som andre grupper i samfunnet, nemlig at grunnbeløpet (G) justeres i takt med lønns- og prisutviklingen, sier Steensnæs.

Tvilsom pensjonsalder

Skjælaaen understreker at han fra første dag på Stortinget reagerte på at pensjonsytelsene for politikere blir regulert i forhold til den lønnen som til enhver tid gjelder. Det er ingen andre grupper som har et slikt gode.

Dette er et punkt som også Frøiland har mislikt sterkt, og som hun har gått aktivt inn for å endre på.

— Det har også vært bred enighet om dette i lengre tid i Stortinget, men det var naturlig å se hele pensjonssystemet for politikere i sammenheng med pensjonsreformen ellers, sier Frøiland.

Rune Skjælaaen påpeker for øvrig at pensjonsalderen for politikere er høyst diskutabel. Det lar seg i hvert fall ikke forsvare at en 50-åring med tilstrekkelig fartstid på Løvebakken kan få utbetalt alderspensjon.

REAGERER: - Stortingspolitikernes pensjonsordning er urimelig god, sier Rune Skjælaaen fra Senterpartiet.<br/> ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN