– Det blir feil å forskjellsbehandle kunder på denne måten. I vårt tilfelle ante vi ingenting om risikoen for alvorlige oversvømmelser da vi kjøpte huset, sier Ann Merete Køhne.

Under den voldsomme nedbøren i september 2005 opplevde familien på Frekhaug i Meland kommune at vannmassene strømmet inn i hele sokkeletasjen. Kjøkken, stue og andre rom ble oversvømt. Familiens campingvogn og spikertelt ble redningen gjennom høsten og halve vinteren.

Da arbeidet med å tørke ut, skifte gulv, isolasjon og kledning omsider nærmet seg slutten, kom flom nummer to.

– Vi bodde i campingvognen fra oktober til februar, minnes firebarnsmoren.

– Vi fikk dekket utgiftene av forsikringsselskapet, men fikk klar beskjed om at hvis dette skjedde en tredje gang, måtte vi bære omkostningene selv, forteller Køhne.

Hun synes det blir helt feil å pålegge folk i utsatte områder høyere forsikringspremier.

– Når kommunene har godkjent boligbygging i et område, må vi kunne forvente at de også har vurdert risikoen for flom og andre naturskader, sier Ann Merete Køhne.

Årsaken til oversvømmelsene i eneboligen på Frekhaug, var elendig drenering i veien utenfor huset.

– I ettertid påtok kommunen seg deler av ansvaret, og sørget sammen med folk i nabolaget for bedre avrenning og drenering. Heldigvis har vi ikke hatt problemer siden, forteller Køhne.