• Ingen som oppholder seg ulovlig i Norge skal ha tilgang på sosialstønad og kommunal bolig, sier kommunalminister Erna Solberg etter gårsdagens BT-oppslag.

Søndag fortalte BT om kosovoalbaneren Mustaf Neziraj (37), som lørdag ble tvangssendt ut av Norge — etter å ha bodd her i tolv år. Samtidig som han har bodd ulovlig i landet i en årrekke, har han mottatt trygd og bodd i en kommunal leilighet på Sandsli.

— At mennesker som ikke skal være i Norge får sosialhjelp, motvirker hele systemet, sier Solberg.

— I utgangspunktet skal dem som har fått avslag på asylsøknaden, reise hjem frivillig. Det skal ikke være slik at politiet må bruke store ressurser på å sende dem ut av landet, sier Erna Solberg.

— For øyeblikket holder vi på med utsendelse i en del gamle saker. Politiet har blitt mer effektive med utsendelser, sier Solberg.

Hun forteller at myndighetene nå jobber med en presisering av regelverket:

— Alle som har fått avslag på asylsøknaden vil få tilbud om et frivillig utreiseopplegg. Vi kan ikke fortsette med et system som bruker så mye midler på å sende ut asylsøkere. I forholdet til antall asylsøkere er Norge det landet i Europa som bruker desidert mest ressurser på slik utsendelse, sier hun.

— Dette har tatt hele ni år?

— Det er altfor lenge, noe som nok har å gjøre med krisen i Kosovo. Denne mannen burde vært sendt ut av landet tidligere, sier Solberg.