— Vi kan ikke basere klimatiltakene i petroleumssektoren på at vi skal føre kraft fra fastlandet til alle petroleumsinstallasjonene. Enda verre for miljøet er det jo om denne kraften er importert fra forurensende energiproduksjon på kontinentet, mener administrerende direktør Per Terje Vold i Oljeindustriens Landsforening (OLF). Denne uken deltok han på et klimaseminar ved Fridtjof Nansens Institutt i Oslo.

Petroleumssektoren er en av verstingene når det gjelder norske drivhusgassutslipp. Den siste tiden er storstilt utbygging av vindmøller til havs blitt fremholdt som løsning på CO2-problemet i olje- og gassvirksomheten Olje- og energiminister Åslaug Haga har også uttalt seg i begeistrede ordelag om vindalternativet.

  • Potensialet ved elektrifisering er mye mindre enn mange tror, sier Vold. Han påpeker at slik alternativ kraft for å drive utvinningen allerede er valgt for noen felt.

— Elektrifisering er likevel ikke mulig i større omfang før 2015. Det krever tilgang på ren kraft, og er et svært dyrt miljøtiltak, sier Vold.

Fan av fond

OLF mener fortsatt at satsing på fangst, transport og lagring av CO2 er det mest realistiske alternativet for å kutte utslippene fra norsk sokkel, som er på nær 12 millioner tonn årlig.

På seminaret provoserte OLF-sjefen miljøvernere, inkludert Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken, da han hevdet at Norge må fortsette å utvinne olje, og fortsette å utvinne våre olje- og gassreserver av «solidaritetshensyn». Vold siktet til verdens skrikende behov for energi de neste tiårene.

Haltbrekken er derimot mer positiv til oljeindustriens ønske om opprettelse av et klimafond til erstatning for dagens CO2-avgift.

Ifølge OLF vil et slikt fond gi to milliarder kroner i året til utvikling av klimavennlig teknologi. Også Senter for klimaforskning (CICERO) mener et slikt fond vil ha positive effekter. Nasjonalt vil det føre til verdiskaping og miljøgevinst, mens det globalt vil bidra til kutt i utslippene av klimagasser.

Hånd på rattet

Per Terje Vold avviser at oljeindustrien med et slikt fond vil privatisere bruken av midler som i dag havner i statskassen gjennom CO2-avgiften.

— Nei, offentlige myndigheter skal tildele midlene fra fondet. Dagens CO2-avgift har ingen miljøeffekt. Pengene brukes til alle andre formål i statsbudsjettet, sier Vold.

Naturvernforbundets støtte er nettopp betinget av at det ikke er oljeselskapene selv som alene får stikke hånden ned i den honningkrukken som klimafondet vil kunne bli.

— Myndighetene må ha en hånd på rattet. Fondet må dessuten komme på toppen av de midlene som industrien i dag bruker på teknologi og utslippsreduksjoner, sier Lars Haltbrekken.