Island har nemlig sagt de vil følge Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) sin fastsettelse av kvoter når de nå starter med kommersiell fangst.

– De har fattet en beslutning på selvstendig grunnlag, men ettersom de vil følge regelverket, vil fangsten være forsvarlig etter forvaltningsprinsippene, sier Klepsvik til NTB.

Han sier det ikke er noen overraskelse at Island starter med fangst. Da de meldte seg inn i IWC, presiserte de at de reserverte seg mot forbudet mot hvalfangst fra 1981.

Island har de siste årene drevet forskningsfangst på hval, og ifølge Klepsvik vil ikke den kommersielle fangsten i praksis innebære noen endring i mengde.

– Vi tar Islands beslutning til etterretning, men Norges hvalfangstpolitikk, som har vært uendret de siste 15 årene, vil ikke endres som følge av dette, sier han.

Klepsvik har heller ikke tro på at Islands kursendring vil sette i gang de store protestene fra fangstmotstandere.

– Denne saken har betydelig lavere temperatur nå enn på 80— og 90-tallet. Islands fangst forandrer dessuten så lite på fakta at den ikke gir grunnlag for det helt store engasjementet, sier han.