– Vi ser spesielt at unge svarte gutter er en målgruppe i sexmarkedet og at det skjer aktiv rekruttering, sier African Youth-leder Thomas Ajamu Prestø til NRK.

Utlendingsdirektoratet har ikke kjennskap til konkrete saker, og etterlyser mer informasjon for å kunne foreta seg noe.

– Det er mulig det foregår, og det er derfor vil vi ha informasjon om dette for å forbedre oss. Men så langt har vårt omfattende arbeid omkring menneskehandel handlet om unge kvinner, sier fungerende avdelingsdirektør i UDI, Svein Erik Bersås.

Norge har fem asylmottak for mindreårige enslige. Hittil i år har 22 personer forsvunnet fra disse mottakene. Elleve av dem er fortsatt savnet. Siden 2002 har nesten 200 mindreårige forsvunnet fra norske asylmottak. Bistandsadvokat Eva Frivold, som har hjulpet barn og unge kvinner, er ikke imponert.

– Verken UDI eller politiet tar disse sakene alvorlig nok. Her må man sette inn mange ressurser, forebygge, og prioritere dette. Det er forebygging som er kjernen i menneskehandel, sier Frivold.

Assisterende politidirektør Odd Berner Malme etterlyser i likhet med UDI mer informasjon om opplysningene fra African Youth.

– Vi må undersøke informasjon og fakta rundt dette nærmere. Dette er nok mer lukkede miljøer som er vanskelig for politiet å trenge inn i, sier han.