– Forskere er enige i at hjernen er ferdig utvokst først rundt 25-årsalderen. Det aller siste som modnes er frontallappene. Dette området i hjernen styrer refleksjonen, som igjen er avgjørende for å vurdere risiko og utføre riktige og komplekse handlinger, sier SINTEF-forsker Dagfinn Moe til Adresseavisen.

Han beskriver frontallappene som hodets egen fører. Det er her hjernen styres og administreres.

Les også: Kan gi unge kjøreforbud i helgene?

Avhengig av modenhet, vil to bilførere ikke bare oppleve en situasjon ulikt. Modenheten avgjør også hvordan sjåføren mestrer en krisesituasjon.

– Voksne og modne mennesker vil ofte trekke seg og tenke at dette er dumt. Men unge kan vurdere situasjonen annerledes. Legg også til alle ungdommens emosjonelle påvirkninger, i verste fall rusmidler, og det kan bli en farlig cocktail, sier Moe.

Han vil likevel ikke frata unge under 25 år retten til å kjøre bil:

– Det tror jeg kan bli vanskelig. 18-åringer har stemmerett, og de kan kjøpe øl. Jeg vil heller si at vi bør være glade for at grensen for å få kjøre opp er 18 år og ikke 16, som i enkelte andre land, sier forskeren.

Mange unge jenter utrygge Halvparten av alle 16 år gamle jenter har følt seg utrygge som passasjer sammen med en ung sjåfør.

Tall fra Trygg Trafikk forteller at de har grunn til å føle seg utrygge: Hver tiende ungdom har vært innblandet i en alvorlig ulykke de siste to årene.

Likevel var det bare 58 prosent av de spurte som svarte at de alltid brukte bilbelte i baksetet i en spørreundersøkelse som Transportøkonomisk institutt har gjennomført, skriver Aftenposten.

Ungdom mellom 15 og 24 år utgjør 12 prosent av befolkningen, men står for 25 prosent av skadene i trafikken.

45 prosent av de spurte hadde vært nær ved å oppleve en ulykke enten som sjåfør eller passasjer én eller flere ganger. Hver fjerde hadde vært med på å kappkjøre enten som sjåfør eller passasjer, 12 prosent hadde opplevd at sjåføren hadde drukket alkohol, mens fire prosent hadde kjørt med en sjåfør som var påvirket av narkotika.

Kommentarer til artikkelen? Post dem her!

KNUT SNARE/AFTENPOSTEN