Ferske tall fra Kriminalomsorgen viser at 79 personer stakk av fra permisjon i 2005, mot 105 året før. Dette utgjør 0,29 prosent av alle som var på permisjon.

— De unge som har korte dommer, og andre lovbrytere som er domfelt for eksempel for promillekjøring og hverdagskriminalitet, ville nok i dag kunne sone under mer åpne forhold enn det de faktisk gjør, sier Storberget til P4.

Storberget mener det bør opprettes mellom 100 og 200 nye soningsplasser der disse kan sone under mer åpne forhold.

— Da vil vi kunne bruke de lukkede og strenge plassene på dem som har begått alvorlig voldskriminalitet, og de vi ønsker å sikre i forhold til samfunnet, sier justisministeren til P4.

Ifølge Storberget vil dette være et effektivt redskap for å bli kvitt den lange soningskøen. (©NTB)