Harald Heieraas i Trygg Trafikk i Nordland mener ungdommer med ferskt sertifikat må ilegges nødvendige restriksjoner for å få lov til å kjøre, melder NRK.

–18-åringer må få et forbud mot helge— og nattekjøring, og passasjerer i bilen. Canada har alt innført en slik ordning, og der har dødsulykkene blitt redusert med 30 til 40 prosent, sier han.

Trygg Trafikk forventer motstand for forslaget, men mener et såpass drastisk virkemiddel må til.

– Det er veldig drastisk, men i motsatt fall vil man være med å akseptere de alvorlige ulykkene som skjer blant ungdom.