MARIT HOLM

— De som tror at friskolene får dekket 85 prosent av utgiftene ved offentlige tilskudd, forutsetter at skolene underviser i skyggen av et tre. Husleie og investeringer i bygninger som er nær 30 prosent av utgiftene i kommunale skoler, faller utenfor tilskuddet til friskolene, sier Gjermund Høgh, rektor ved St. Paul skole i Bergen.

Ole Rasmus Nygård, økonomileder og driftsansvarlig ved Rudolf Steinerskolen i Bergen, understreker at private skoler i utgangspunktet ikke får noen støtte til drift og vedlikehold av bygninger.

— Vi er heldige. Vi får faktisk 1,4 millioner kroner i året fra Bergen kommune og fylket. De ser vel at vi sparer dem for svære summer i året, ved å drive så billig som vi faktisk gjør, sier Nygård.

Både på Rudolf Steinerskolen og på St. Paul skole merker man nå økt tilstrømning. På Rudolf Steinerskolen er det kø for å komme inn på videregående. På St. Paul skole har man til og med begynt å få problemer til å gi plass til de søkerne som er prioritert.