• Hvis dette brer om seg, kan det undergrave hele sykelønnsordningen. Det sier Høyres leder, Erna Solberg, til BT.

Såfremt dette virkelig er en aksjon, hvilket det strides om, og flere yrkesgrupper skulle komme på den tanken å bruke slike metoder for å fremme sine interesser i arbeidslivet, er det svært uheldig, mener Høyre-lederen. Da kan det spøke for hele sykelønnssystemet.

Basert på tillit

– Den nåværende ordningen med egenmeldinger er i svært stor utstrekning basert på tillit, men den legger også et ganske stort ansvar på den enkelte arbeidstaker. Hvis denne tilliten svikter, må det nødvendigvis føre til gjeninnføring av økt kontroll med at de som melder seg syke, virkelig er syke. Krav om legeerklæring fra dag en kan være et mulig alternativ. Eller at man går ut og krever legeattest i de tilfellene det foreligger mistanke om at unormalt mye sykefravær har sin bakgrunn i en eller annen konflikt.

Må ikke overreagere

– Dette vil igjen føre til merarbeid og økte utgifter til legebesøk som egentlig er unødvendige, sier Erna Solberg.

Men hun advarer mot å overreagere på det vi har sett de siste par dagene.

– Sykelønnsordningen slik den fungerer i dag, er fleksibel, effektiv og velfungerende. Det kan ikke aksepteres at den misbrukes i en arbeidskonflikt, sier Erna Solberg.

– Men foreløpig har vi vel bare hatt to tilfeller der det har foreligget mistanker om at grupper av arbeidstakere har brukt sykemelding som redskap i en arbeidskonflikt, nemlig flygelederne og nå pilotene.

Stort sett blir sykelønnsordningen brukt til det den skal brukes til.

Uredelig og forkastelig

– Dette er en uredelig og forkastelig måte å misbruke en god ordning på. Alle vet at dette dreier seg om en aksjon og ikke reelle sykemeldinger.

Det sier Per Rune Henriksen, talsmann i arbeidsmiljøspørsmål for Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant for Hordaland til BT.

Han tror ikke pilotaksjonene vil ha noen smitteeffekt eller i siste instans få noen følger for sykelønnsordningen som sådan, men han mener SAS-pilotene burde holde seg for gode til å opptre på en så usolidarisk og uklok måte.

Tror ikke på smitteeffekt

– Andre yrkesgrupper kan komme til å bruke samme metode?

– Det tror jeg ikke noe på, sier Per Rune Henriksen.

– Jeg er derimot overbevist om at de fleste andre yrkesgrupper ville tenke seg svært godt om før de eventuelt valgte å iverksette denne typen aksjoner. Det har ikke bare med en yrkesgruppes omdømme å gjøre. De fleste ville nok være klar over at slike metoder til syvende og sist ville kunne slå kraftig tilbake på dem selv, sier Per Rune Henriksen til BT.

Også professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen mener pilotene tydelig misbruker ordningen.

– De uthuler hele ordningen. Her har vi en høystatusgruppe som ødelegger for dem som virkelig har behov for dette, småbarnsfamilien.

Aarebrot viser til at det ikke har vært sykeproblemer hos verken de tidligere Braathens-pilotene eller dem som er ansatt i Widerøe, og mener det er et tydelig signal på at sykefraværet ikke er reelt.

– Dette er et klart lovbrudd som SAS burde anmelde til Økokrim. Det bør gå opp for pilotene at det de driver med er underslag, dette er ikke noe annet enn å stikke penger rett i lommen, sier Aarebrot.

Professor Henning Jakhelln ved Universitetet i Oslo mener SAS-ledelsen kan kreve erstatning fra pilotene, dersom de kan bevise at de har aksjonert ulovlig.

– Problemet til SAS-ledelsen er å bevise at det dreier seg om en ulovlig aksjon. Hver enkelt pilot kan jo i teorien ha vært syk selv om de andre aksjonerer, sier Jakhelln.

UAKSEPTABELT: Det kan ikke aksepteres at sykelønnsordningen misbrukes i en arbeidskonflikt, sier Erna Solberg.ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND