Det forteller Frank Willy Djuvik, fylkesleder i Sogn og Fjordane Frp og frontfigur for motstanderene av et Oslo-OL i 2022. Litt over klokken 18 fredag møtte han sammen med fylkeslederen i Troms og redaksjonskomiteen til Frp to lobbyister fra Oslo kommunes OL-organisasjon. Der spurte de om det var mulig å lage et billigere OL-arrangement, noe blant annet Frps kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen har tatt til orde for.

- Vi fikk avklart at det ikke er særlig aktuelt. Det de forklarte oss er at de planlagte arrrangementskostnad er svært nøktern og at det er lite de kan gjøre for å redusere dette, sier OL-mostander Djuvik.

Spurt om å trekke forslag

Et OL i Oslo er kostnadsbereknet til 22 millarder kroner, mens statsgarantien er på 34 milliarder kroner. Frps Ib Thomsen har tatt til orde for et mer nøkternt OL der en gjenbruker flere av anleggene fra Lillehammer OL.

- Det opplevde jeg basert på dagens samtaler som ikke aktuelt, sier Djuvik.

- Dessuten vil det neppe gjøre så store endringer fra eller til. Investeringskostnadene for et OL er på 6,7 milliarder kroner. Det er alle de andre tingene som koster. Bare å drifte OL-organisasjonen har en kostnadsramme på 3,5 milliarder kroner.

- Tar gjerne et OL

Hensikten med dagens møte var at redaksjonskomiteen skulle skaffe seg nødvendig kunnskap før landsmøtebehandlingen lørdag og søndag. Både Troms og Sogn og Fjordane har sendt inn forslag om å si nei til OL. I dag trakk Troms sin resoluson og stilte seg bak Sogn og Fjordane Frp sin.

Djuvik forteller at redaksjonskomiteen spurte om det var aktuelt å trekke resolusjonen, men fikk klart svar tilbake om at det ikke vil skje. Dermed har partiet tre valg. De kan vedta resolusjonen, avvise den eller sende den over til stortingsgruppen.

- Det er en rimelig stor overvekt av nei-folk på dette landsmøtet. Jeg har ikke møtt en fylkesdelegasjon som går inn for OL, men det finnes enkeltpersoner som sier ja, sier Djuvik.

En av dem er Os-ordfører Terje Søviknes.

- Jeg er så glad i idrett at jeg tar gjerne et OL, sier han.

Søndag tar Frp endelig stilling til OL-spørsmålet.

Ib Thomsen forteller til BT at han ikke var kjent med at det har vært OL-lobbyister på Frps landsmøte. Han håper landsmøte ikke tar stilling til saken på landsmøtet.