• Det er umulig å ta Lars Sponheim alvorlig når han snakker om LO. Påstandene kommer fra en politiker som er notorisk stor i kjeften.

ATLE ANDERSSON OG NTB

Stortingsrepresentant og mangeårig LO-sekretær Per Rune Henriksen (bildet) avfeier Venstre-lederens voldsomme kritikk av LOs makt over Arbeiderpartiet. På gårsdagens landsstyremøte gikk Sponheim til det skritt å kalle Gerd-Liv Valla for «overstatsminister» uten demokratisk forankring.

Lars Sponheim langet også ut mot det han kaller det korporative Norges makt over de folkevalgte. Dette er ifølge Venstre-lederen makt som springer ut av store fagorganisasjoner, særinteresser og lobbyister, og som reduserer den enkelte borger innflytelse.

«Maktoverføring»

— Korporativ makt er makt for de få. Vi kan ikke åpne en avis uten å se eksempler på hvordan LO tilriver seg makt på bekostning av de folkevalgte. LO har uten tvil fått økende innflytelse. Jens Stoltenberg opptrer pysete og er livredd for å trå feil, særlig etter fadesen med sykelønnen, tordnet Sponheim, og fortsatte:

— Noe merkelig er skjedd. Dette er maktoverføring i et omfang vi ikke har sett tidligere. LO griper inn på langt flere politikkområder enn før. Det er god grunn til å frykte at Valla skal få dirigere hva Ap mener i statskirkesaken. Valla bryr seg ikke om kirken, men vil beholde dagens statskirkeordning for sikre seg kontroll over valg av biskoper og homofile prester, sa Venstre-lederen.

- Skal ha makt

Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen (Ap), som var LO-sekretær i Bergen og omland i åtte år og nå er partiets talsmann i arbeidslivssaker, avviser at LO undergraver demokratiet og at Stoltenberg er i lommen på LO-Valla.

— LO er en så stor og viktig organisasjon i arbeidslivet at den skal ha innflytelse på saker som berører medlemmenes situasjon, sier han.

Mektige topper i fagbevegelsen som Gerd-Liv Valla, Jan Davidsen og Kjell Bjørndalen har plass i Arbeiderpartiets sentralstyre. Henriksen oppfatter ikke det som et problem for partiet. - Det er Aps landsmøte som har valgt dem, sier han.

Henriksen avviser at han er LOs forlengede arm inn i den viktige Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

— Jeg har nokså hatt liten føling med LO i komitéarbeidet, bortsett fra i noen saker som klart berører organisasjonen og dens medlemmer, sier Henriksen. Han synes heller ikke LO har stor makt over Arbeiderpartiets standpunkter i saker som ligger utenfor organisasjonens naturlige interessefelt. - LO har jo vært misfornøyd med mangt og mye i partiets politikk, sier han.

«Gnir seg i hendene»

Sponheim-angrepene mot usunne korporative maktforhold omfatter også forholdet mellom Landbruksdepartementet og organisasjonene i landbruket. Landbruksminister Terje Riis-Johansen (Sp) kom til regjeringen fra sentral jobb i Norges Bondelag.

— Bondelagets politikk er det samme som regjeringens landbrukspolitikk. I organisasjonene sitter de bare og smiler og gnir seg i hendene, sa Sponheim i går.

— Gnir du deg i hendene, Bondelags-leder Bjarne Undheim?

— Jeg ser i hvert fall ingen grunn til å smile og gni meg i hendene over den arven Sponheim etterlot seg som sjef for landbrukspolitikken i Norge.

— Det er vel bedre nå som dere har fått en Bondelags-mann som minister?

— Landbruksministeren styrer ikke dette alene, han fører regjeringens politikk. Det er Soria Moria-erklæringen som legger de politiske føringene. Men det er opplagt en fordel at ministeren kjenner næringen, og har gård selv, sier Bjarne Undheim. Han finner det er påfallende at Sponheim unnlater å nevne NHO i sitt korstog mot den korporative makten.

— Samfunnet er tjent med organisasjoner som skaper ryddighet og struktur i arbeidsliv og næringsliv, selv om de er et hår i suppen til Sponheim, mener Undheim.

Knut Egil Wang (arkiv)
SCANPIX