Norsk våpenindustri har forbud mot eksport av våpen til Israel, men å hindre at norske komponenter havner i israelske hender via en tredjepart, blir umulig.

Norge krever ikke såkalt sluttbrukerklæring ved våpeneksport til nære allierte som USA. Statssekretær Raymond Johansen (Ap) i Utenriksdepartementet sier de politiske kostnadene ved å kreve garantier mot bruk, ville blitt for store.

– Tapet av politisk godvilje ville blitt enormt. Det ville rykke ved hele den norske sikkerhetspolitikken, sier Johansen til NTB.

Etiske dilemmaer

USA sender Hellfire-raketter til Israel. Norske Dyno Nobel eksporter drivstoffkomponenter, som brukes i rakettene, til USA. Videre hevder Hizbollah, ifølge TV 2 Nettavisen, at Israel bruker norskprodusert ammunisjon i krigen.

Statssekretær Johansen vil ikke kommentere Hizbollahs påstander om at norsk ammunisjon brukes i krigføringen, men sier det slett ikke er uproblematisk at norskproduserte deler benyttes under angrepene på Libanon.

– Alt ved forsvarsindustrien fører til store etiske dilemmaer, men hva har man anledning til å gjøre i en slik situasjon? En mer restriktiv linje vil gå hardt utover industriens 2.000 arbeidsplasser i Norge, sier statssekretæren.

Ifølge Johansen er UD i ferd med å se på regelverket for kravene om sluttbrukerklæring, men understreker at ingenting tilsier at Norges nære allierte, som NATO-landene, vil kunne møte slike krav.

– Ikke utenkelig

Assisterende direktør Ståle Ulriksen i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), ekspert på forsvars— og sikkerhetspolitikk og forsvarsindustri, sier til NTB at dette er prisen for en globalisert forsvarsindustri.

– Små deler brukes i en større helhet, og det blir umulig å kontrollere hvor de egentlig ender, sier Ulriksen

Han mener det slett ikke er utenkelig at norskprodusert ammunisjon brukes i Libanon.

– Særlig dersom det er snakk om grovkalibret ammunisjon, som ikke er ment for bruk mot personell. Denne typen ammunisjon er blitt solgt i store mengder til USA og andre land, og USA brukte denne typen ammunisjon mot personell i for eksempel Somalia, sier Ulriksen.

Salget vil stupe

Også forskeren tviler sterkt på at Norge vil legge seg på en mer restriktiv linje for eksport av ammunisjon og våpenkomponenter.

– Salget vil i så fall stupe. Da må man spørre seg selv om en norsk våpenindustri virkelig er nødvendig, sier Ulriksen.

Hizbollahs sjefstalsmann sa torsdag til TV 2 Nettavisen at norsk teknologi brukes i israelske krigsskip. Våpenspesialisten sier det er store muligheter for at påstanden er riktig.

– Norske firmaer har utviklet sonarer og programvare som blant annet brukes om bord i tyske ubåter, og Tyskland og USA har senere solgt skip til Libanon, sier han.