• Dype depresjoner er den vanligste årsaken til at foreldre tar livet av sine barn, hevder rettspsykiater Randi Rosenqvist.

Ifølge Kripos´ drapsstatistikk ble det i år 2000 begått 43 drap i Norge. Av disse var fem tilfeller hvor foreldre tok livet av sine egne barn. Familietragedier hvor også gjerningsmannen er død, er ikke registrert i denne statistikken. ý Det er omtrent umulig å forebygge slikt, spesielt barnedrapene. Slike ting skjer som lyn fra klar himmel, og selv ikke et perfekt psykisk helsevesen kan hjelpe oss å unngå flere liknende tragedier, mener Rosenqvist. Hun er også leder i Den Rettsmedisinske Kommisjons psykiatriske gruppe. «Alle må dø» — Foreldre som tar livet av sine egne barn, gjør det oftest av kjærlighet til barna, hevder psykiateren. Rosenqvist mener de vanligste årsakene til en slik handling er særdeles dype depresjoner.- Tankegangen deres er at verden er en grusom plass og at barna må befris fra dette forferdelige livet. I slike tilfeller har også gjerningsmannen tenkt å begå selvmord etterpå, fordi «alle må dø». Men mange klarer ikke å fullføre planen, sier den erfarne psykiateren.En undersøkelse i England fra 1980-tallet viser at to tredjedeler av alle familiedrap ender med selvmord eller selvmordsforsøk. Det er ikke gjort nyere forskning på området. Drap som hevnmiddel Den britiske sosiologen Vic Seilder mener at også et samlivsbrudd, hvor moren får foreldrerett til felles barn, i ekstreme tilfeller kan resultere barnedrap.ý Følelsen av tap kan bli veldig stor fordi dagens menn engasjerer seg mer i barna enn det som var vanlig før. Men ved et samlivsbrudd betyr det ingenting. Derfor hender det at de som hevn begår drap for å ta barnet fra partneren, sier Seilder til avisen The Guardian.Heller ikke Rosenqvist er fremmed for et slikt resonnement.- Noen kan tenkes å bruke en slik handling som et våpen for å oppnå noe, for eksempel å hevne seg på en partner. Noen er også bare ute etter oppmerksomhet. Men slikt forekommer heldigvis veldig sjeldent, sier hun. Sykelig sjalusi Ifølge Rosenqvist skiller ektefelledrap seg markant fra barnedrap.- Menn som dreper sin ektefelle er ofte drevet av sykelig sjalusi. Det kan være noe så enkelt som en feiltolkning - for eksempel at mannen oppfatter noe i konens væremåte som bevis på utroskap, sier Rosenqvist.Hun hevder at ektefelledrap ikke er noe mer vanlig blant fremmedkulturelle.- Alle mennesker kan eksplodere og bli voldelige, og sykelig sjalusi forekommer i alle kulturer. Men det finnes jo kulturer som tillater æresdrap. Menn derfra kan kanskje lettere gå til et slikt skritt, mener psykiateren.