Selskapene markedsfører salg av kraft på forsiden av sine egne internettsider, noe som er i strid med regelverket. Det skal være mulig å finne informasjon om nettvirksomheten uten å bli eksponert for reklame for en bestemt kraftleverandør.

– En slik sammenblanding av monopolbasert nettvirksomhet og kraftsalg er i strid med regelverket, sier seksjonssjef Gunn Oland.

NVE krever at selskapene endrer praksisen, fordi effektiv konkurranse i kraftmarkedet avhenger av at nettselskapene opptrer nøytralt overfor ulike kraftleverandører.