— Jeg synes det er uklokt. Det er slik at de råd som helsepersonell bør gi i disse dager er de rådene som nasjonale helsemyndigheter har kommet med - og lagt ut på pandemi.no, sier fylkeslege Arianson.

Den hun snakker om er Gunnar Hetland, kommuneoverlege i Granvin, som i dag gikk ut med en oppfordring til uvaksinerte om å leve som «eremitter» frem til smittefaren for svineinfluensa er over. Dropp kino, buss, konserter, store folkemengder og sydentur, foreslo Hetland.

Stol på nasjonale myndigheter

Folkehelseinstituttet og busselskaper reagerte på utspillet. Det gjør også fylkeslege i Hordaland Helga Arianson.

Fylkeslegen fremhever at de nasjonale helsemyndighetene har samlet mange kompetente fagfolk som nøye har vurdert ulike hensyn.

— Verken jeg eller andre enkeltpersoner ute i helsetjenesten vil klare å være like gjennomtenkte og vurdere like mange forhold som disse fagfolkene har fått med seg. Så jeg stoler veldig på dem, og det burde andre enkeltpersoner også gjøre.

Samfunnet skal gå videre

Fylkeslegen peker på at nasjonale helsemyndigheter har basert seg på to grunnprinsipper: Samfunnet skal gå videre under pandemien, og færrest mulig skal bli syke. Hetlands råd om eremitt-tilværelse strider mot det første prinsippet.

— Har du vært i kontakt med Gunnar Hetland i dag?

— Ja.

— Hva snakket dere om?

— Jeg sa til ham at jeg mente at han ikke skulle gå ut med andre råd enn de nasjonale helsemyndigheter har kommet med.