— At politikere mottar gaver er uheldig, sier Alexander Cappelen, leder for Senter for etikk og økonomi ved NHH.

  • Både staten og de fleste bedrifter har regler som hindrer ansatte i å ta imot gaver. Da er det naturlig at politikere også må ha lignende regler, sier han.

Ubevisst påvirkning

Selv om han understreker at politikerne ikke har gjort noe ulovlig, reagerer han på praksisen.

  • Det er verken ulovlig eller etisk galt, men det er uklokt. For det første lar folk seg påvirke av gaver. Ikke nødvendigvis bevisst, men ubevisst. Du blir mer påvirket enn du tror. I næringslivet har man erfart at det å nekte beslutningstakere å ta imot gaver fører til bedre beslutninger. Ikke på grunn av grådighet eller egoisme, men ubevisst påvirkning, forklarer Cappelen.

Den andre grunnen til at han omtaler gavepraksisen som «uklok» er konsekvensene det får.

  • De burde ha sett at det ville komme reaksjoner. Det står i stor kontrast til regelverk andre må forholde seg til, noe som selvfølgelig ikke er heldig. Det sender ut dårlige signaler, sier etikkprofessoren.

Ikke korrupsjon

Han er klar på at gavene til statsrådene neppe hadde blitt kalt korrupsjon i næringslivet.

  • Gavene er oppgitt til skattemyndighetene, og alt ser ut til å være i tråd med regelverket. Man har jo lov til å få gaver. Korrupsjon er et annet fenomen. Disse gavene var trolig ikke gitt i hensikt av å skulle påvirke, det var ingen krav knyttet til dem, forklarer Cappelen.

**Les også:

Braut gåvereglane**