— Hvis jeg ikke tar feil er loven veldig gammel, så den burde det vært gjort noe med for lenge siden. Jeg tok det opp med daværende justisminister Odd Einar Dørum, som sa han skulle ta en gjennomgang. At det skal ta så lang tid er uholdbart, spesielt når vi vet at loven er utdatert i forhold til samfunnet for øvrig, sier Ellingsen.

— Hvorfor tar det så lang tid, tror du?

— Jeg skal være forsiktig med å ha en bastant oppfatning, men kanskje er ikke loven viktig nok. Den gjelder et smalt felt, men er sabla viktig for dem som berøres. Vi har hatt mange store saker i komiteen i senere tid, jeg går ut ifra at departementet ikke har hatt kapasitet eller vilje til å behandle denne ennå.

— Hvilke konsekvenser kan det ha når dette trekker ut?

— Man må leve med den eventuelle urett som begås i ly av en utdatert lov inntil vi får en ny lov opp og gå. Man har et prinsipielt ansvar for å få gamle lover oppdatert i tråd med samfunnets forventninger. Men da vi reviderte straffeloven i 2005 var jo den blitt hundre år gammel.