I byrådets politiske plattform finner man følgende formulering som har fått flere til å undres:

«Fremskrittspartiet kan ta dissens i byråd i spørsmålet om den statlige finansieringen og bompengeandel i Bergensprogrammet, men vil i forbindelse med behandlingen i bystyret bidra til lavest mulige takster og at det ikke innføres køpris eller tidsdifferensierte bompenger».

På fredagens pressekonferanse ble Liv Røssland (Frp) bedt om å utdype dette.

— Frp har fått lov å ta dissens på bompengesøknader. I praksis betyr det at Frp ikke vil stemme for en bompengesøknad i byrådet, sa hun til de fremmøtte.

Partiet har derimot forpliktet seg for å stemme for en bompengepakke i bystyret.

— Men bare dersom en avtale med Ap om Bergensprogrammet innebærer at det skal innføres køprising, presiserte hun.

Kan stemme for bompenger

Altså skal Høyre og KrF godta at Frp tar dissens, og prøve å få til et flertall med Ap om en bompengesøknad for Bergensprogrammet. Men dersom Ap vil ha med tidsdifferensierte bompenger i den avtalen, og det vil de følge Harald Schjelderup (Ap), skal Frp stemme for det opprinnelige forslaget for bompenger under behandlingen i bystyret.

BT har bedt retorikkprofessor og ekspert på politisk kommunikasjon, Jens Kjeldsen ved UiB, se nærmere på formuleringen i den politiske plattformen. Han karakteriserer presiseringen som «interessant».

- Er dette forståelig?

— Nei. Da jeg leste dette første gangen forsto jeg ikke det jeg leste. Jeg tror flere som meg må lese det flere ganger for å forstå det, sier eksperten på retorikk.

Han sier det får ham til å tenke på læreregelen til den tidligere danske statsministeren Anders Fogh Rasmussen.

— Han hadde en retorisk læreregel. Det som ikke kan forklares, kan ikke forsvares. Kan man ikke si noe tydelig og klart, kan man heller ikke forsvare det i politisk retorikk, sier Kjeldsen.

Slutten for Frp

Han presiserer at han ikke mener noe om hvorvidt dette er en politisk smart løsning, men kun ut fra det retoriske perspektivet.

— Slik dette ser ut for meg er det begynnelsen på slutten for Frp som et «annerledes-parti».

Kjeldsen påpeker at slik Frp har presentert seg retorisk, med blant andre Carl I. Hagen, har de vært mot «politiker-språk».

— Hagen har ofte rast mot politikere som ikke behandler vanlige folk ordentlig, og som snakker på måter som folk flest ikke forstår.

Endringen mener han kommer etter at Frp har kommet i maktposisjon.

— Nå må de inngå kompromiss, og når man gjør det begynner man å snakke helt annerledes. Da begynner man med det folk omtaler negativt som «politikerspråk». Det gjør de her, og det er atypisk Frp.

Han mener det er to inkonsekvenser i det som ble presentert i går:

— Det er snakk om inkonsekvens i politikken: "vi er mot bompenger, men kanskje ikke er vi det likevel". I tillegg er det inkonsekvens i forhold til det de er. "Vi står for noe, men her mener vi noe annerledes".

Får stå for hans regning

Liv Røssland (Frp) har vært sentral i utformingen av den politiske plattformen. Hun sier Kjeldsens utspill får stå for hans regning.

— Jeg mener det står veldig klart. Vi kan ta dissens, men hvis det er slik at det blir innført rushtidsavgift eller tidsdifferensierte satser uten Frp sin støtte, vil vi aktivt støtte en bompengesøknad. Jeg stiller meg uforstående til at dette er vanskelig å forstå, sier Røssland.

Hun påpeker at Frp gikk ut i valget som en garantist mot køprising.

— Denne plattformen er da også klar på at køprising ikke er et alternativ. Vi har også presisert det for at det ikke skal oppstå misforståelser, selv om jeg altså skjønner at en retorikkprofessor ikke klarer å forstå det.

Si din mening i kommentarfeltet under!