I dag kan BT avsløre at regjeringen aldri nevnte i styringsdialogen med politiet at lengeværende asylbarn skulle flyttes bakover i returkøen.

Nå mener SV at justisminister Anders Anundsen (Frp) bør pakke sakene sine og forlate statsrådstolen.

— Hver gang alarmen har gått og lengeværende barn er sendt ut, har Anundsen og statsministeren gjentatte ganger forsikret om at politiet har fått nye ordrer. Men de lengeværende barna ikke er nevnt i dialogen. Det blir tvert imot presset på for flere utsendelser. Dette viser viser at regjeringen ikke har fulgt opp det de har sagt i Stortinget, sier Karin Andersen.

Hun er SVs talsperson på innvandringsfeltet.

Frp-agenda

Hun viser til at både SV og Noas gang på gang det siste året har pekt på at svært mange lengeværende barn har blitt uttransportert.

Jeg har ikke tillit til Anundsen. Det svekker han veldig som minister når det viser seg at han ikke har styring på departementet.

Hun sier at justisministeren, når han er blitt konfrontert med dette, har forsikret Stortinget om at det blir ført en ny politikk.

Der skulle utsendelse av lengeværende barn ikke ikke lenger være en prioritet.

— At Erna Solberg kan ha tillit til en minister som ikke følger opp viktige avtaler, og som forleder henne til å videreformidle til Stortinget endringer i prioriteringer som i praksis ikke er fulgt opp, er umulig å forstå. - Når politiet også selv sier at de ikke har oppfattet noen endring, men bare pålegg om å få ut så mange som mulig, viser det at Anundsen har sviktet både barna og forliket med KrF og Venstre, og kjører sin egen FrP-agenda, sier Andersen.

Ingen vil kommentere

Det var forrige tirsdag BT avslørte at Anundsens forskringer om at lengeværende barn ikke skulle prioriteres for returer aldri nådde frem til Politiets utlendingsenhet (PU), etaten som har hovedansvaret for utsendelsene.

I Stortinget samme dag beklaget Anundsen at ikke meldingen var nådd frem.

Men burde justisministeren skjønt at lengeværende barn ble sendt ut i stort antall, og at PU muligens ikke styrte etter hans instruks?

BT har gjennom en rekke reportasjer påvist at justisministeren ble varslet gang på gang om hva som skjedde på feltet. Hver måned sender POD rapporter om hvor mange som blir sendt ut. Statsråden fikk også detaljerte varsler om alle saker som kunne skape medieoppmerksomhet.

Justisdepartementet meldte i forrige uke at det her var snakk om totalt 62 saker som involverer 133 barn. I tillegg ble det i flere av varslene påpekt at det ikke lå noen føringer om tilbakeholdenhet overfor denne gruppen.

Statsministeren ikke informert

Etter hva BT erfarer skal statsminister Erna Solberg ikke ha vært informert om den omfattende varslingen da hun gikk på talerstolen og kritiserte politidirektøren for ikke å ha videreformidlet regjeringens styringssignaler videre til POD.

Hun har ikke ønsket å svare på Bergens Tidendes spørsmål om nøyaktig hva hun fikk vite av justisminister Anundsen.Men hun har sagt at hun hadde "ikke detaljert kjennskap til hva slags type informasjon som har vært sendt Justisdepartementet".

Justisminister Anders Anundsen (Frp) nekter å si noe som helst om hva han har fortalt og ikke fortalt statsministeren, fordi Bergens Tidende allerede har spurt Erna Solberg om dette.

— Har ikke tillit

SVs Karin Andersen mener Anundsen har villedet statsministeren.

— Jeg kan ikke forstå hvordan Erna Solberg kan ha tillitt til en statsråd som har utstyrt henne med argumenter som ikke holder mål. Selvsagt har han visst at det blir sendt ut mange asylbarn. Men det han har lagt inn i mappen er at vi har forandret denne instruksen. Erna Solberg er blitt utstyrt med forsikringer om at endringer har skjedd. Enten har han vendt det døve øret til og ikke brydd seg eller så har han bevisst villeledet, sier Andersen.

- Bør Anundsen gå?

— Jeg har ikke tillit til Anundsen. Jeg vet vi er rykende uenig, men når han forsikrer om at endringer er blitt gjennomført, da må det bli gjennomført. Det svekker han veldig som minister når det viser seg at han ikke har styring på departementet. Kanskje kommer det av at han ikke bryr seg, men det hjelper jo ikke. Jeg mener han er veldig svekket etter denne saken.

- Vil SV stille mistillitsforslag i denne saken?

— Nei, det har vi ikke avklart ennå. Nå jobber vi med denne saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen for å se på styringssignaler, og hva av det formelle som er i orden eller ikke i orden.

BT har ikke fått justisminister Anders Anundsen i tale siden forrige tirsdag. Justisdepartementets informasjonsrådgivere har gjentatte ganger uttalt at Anundsen ikke vil kommentere saken før han har svart kontroll- og konstitusjonskomiteen.

IKKE TILLIT: SVs Karin Andersen har ikke lenger tillit til Anders Anundsen, og forstår ikke at statsminister Erna Solberg fortsatt har det.
SV