ELLEN KONGSNES

— Det er viktigere for oss med en god uførepensjon enn en god tidligpensjonsordning, sier Eli Ljungren, forbundsleder i Hotell og restaurantarbeiderforbundet.

Verken tidligpensjon eller tjenestepensjon er noen prioritert kampsak for hotell og restaurantansatte i årets lønnsoppgjør. Medlemmene blir uføre i 40-årsalderen og gjennomtrekken i yrket er så stor at tjenestepensjonsavtaler blir for dyre.

Lønnstaper nr.1

Eli Ljungrens medlemmer er lønnstaperne fremfor noen: I fjor fikk de 2,7 prosent i lønnsøkning - lavest av alle gruppene i privat næringsliv.

Gjennnomsnittslønnen i bransjen fikk 600 kroner mer per måned i fjor og har ei gjennomsnittlig årslønn på 275.000 kroner, ifølge SSB. Økningen i fjor var 7200 kroner. De sakker stadig lengre etter andre ufaglærte grupper.

Men foran starten i lønnsoppgjøret i dag, får hotell og restaurantansatte drahjelp fra SSBs ferskeste tall:

Statistikken viser at restauranter, hoteller, barer og cateringselskaper alle hadde omsetningsvekst på mellom åtte og ni prosent i siste kvartal i fjor.

Nå vil de ansatte ha sin del av kaken.

— Vi har vist måtehold i dårlige tider. Nå har det gått oppover ei stund og vi vil ha vår del av det, sier Ljungren.

For å ta igjen lønnsgapet til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, må hotell og restaurantansatte ha 10 prosent lønnsvekst i år. Ljungren tror ikke de når målet. Men det må mer penger på bordet enn sist.

Da var de på randen av streik. I år er ikke velviljen like stor.

Frykter tjenersamfunn

I 2002 streiket hotellansatte i fem uker og i 2004 reddet de oppgjøret fra streik med et nødskrik etter at 80 prosent av medlemmene først hadde stemt nei til lønnsforslaget.

— Når vi endte opp med 2,7 prosent, så forteller det litt om hva arbeidsgiver tilbød oss opprinnelig, sier Ljungren.

Vi har fått en underklasse i Norge, med jobber ingen nordmenn vil ha, mener Ljungren

— Vi vil overlate til tjenerskapet å servere oss mat og transportere oss dit vi vil. Færre og færre nordmenn ønsker jobb i restauranter og drosjer.

Det blir et gjennomtrekks-yrke for studenter. Årsaken er lav lønn.

Ljungren representerer ansatte i den raskest voksende yrkesgruppen i Norge og Europa, tjenesteytende næringer.

Men bare 1 av 4 i bransjen er organisert.

I Tyskland jobber 1,2 millioner mennesker i hotell og restaurantfagene. Bare 20.000 er organiserte.

I USA jobber restaurantansatte for 6 dollar (48 kroner) i timen og må ha tre jobber for å klare seg. Ljungren konstaterer at det går samme vei i Norge, hvis lønnsutviklingen fortsetter.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende

ORGANISERT I BAREN: Forbundsleder Eli Ljungren er fornøyd med at halvparten av de ansatte på Radisson SAS Plaza hotel i Oslo er fagorganisert. Blant dem er Daniel Ponce som jobber i baren i første etasje. FOTO: IVÁN KVERME